Legevakt

«Legevaktas plassering bør avgjøres av legene, som skal ha den som arbeidsplass», skriver Indre Fosen Pensjonistpartis Harald Fagervold i dette leserinnlegget.

Harald Fagervold, Indre Fosen Pensjonistparti.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

I FF skriver Frøydis Aksnes om legevakta i Indre Fosen, plasseringen av den og Pensjonistpartiet oppi dette.Og jeg berømmer henne for å ha stått bak innsamling av underskrifter for å beholde noe som er i bygda si.

Flere bygder burde gjøre det!

Hun blander sammen mange ting, og jeg skal slett ikke svare på alt.

Men hun mente at PP var sentrale i noen temaer.PP har et enkelt standpunkt i spørsmål om legevakt:

Legevaktas plassering bør avgjøres av legene, som skal ha den som arbeidsplass.

Avstand til legevakta kan ikke være noe poeng, da Roan har Brekstad som legevakt og Frøya har Orkanger som sin legevakt.

Og PP har faktisk som syn, at vi bør ansette egne leger til å gå legevakt, og frigi fastlegene fra denne plikten. Det er mange kommuner som allerede gjør det. Dermed vil vi lettere på leger som slår seg til i kommunen.

Aksnes tillegger PP syn på sentrum, som vi ikke har. PP vet at ved sammenslåinga ble det bestemt at Rissa skulle være kommunens adiministrasjonssentrum. Men det betyr ikke at alt skal dit. Slett ikke. Sitat ( ca )fra PP sitt valgprogram : « Kommunen trenger levende bygder og kommunen trenger et tydelig sentrum».

Jeg foreslår at Aksnes melder seg inn i Pensjonistpartiet, som medlem nr. 110. PP har fullt medlemsmøte foran hvert kommunestyremøte. Og da kan hun komme dit og påvirke .

God sommer, fra

Harald Fagervold

Indre Fosen Pensjonistparti