Legevakt Indre Fosen

«Det handler ikke bare om km, det handler også om raskeste vei å kjøre. Også til ferje om man må videre til St Olav», skriver Frøydis Aksnes i dette leserinnlegget.

Indre Fosen legevakt i Vanvikan.  Foto: Ola Bjerkevoll

Debatt

I forbindelse med koronautbruddet, ble legevakta flyttet fra Vanvikan til Rissa. Det er nå en økt bekymring i Leksvik og Vanvikan over at den stilletiende blir beholdt der. Det er ikke ønskelig med tanke på avstand til øyeblikkelig hjelp.

Så kan man spørre: Hva har Vanvikan å tape? Ingenting. Men derimot har vi over flere hundre års erfaring med avstand til kommunesenter. I over 50 år, måtte vi kjøre til Leksvik med syke barn og familiemedlemmer. Gikk greit det. Men vi vet også inderlig vel hvordan det vil føles hvis du har en alvorlig syk unge i bilen, så må du kjøre 2 mil ekstra for å få hjelp.. Dette synes vi ikke at de som bor lengst unna Rissa skal oppleve. Må pasienten i tilleggg til sykehus, er det to mil ekstra fra Rissa til Rørvik, mot litt over syv km fra Vanvikan. Det teller.Felles legevakt for Leksvik og Rissa har vært i Vanvikan siden 2009, og lå også i intensjonsavtalen at den skulle fortsette der. Men, etter kommunesammenslåingen kom plutselig spørsmålet opp fra en av legene i Rissa, om legevakta fortsatt skulle ligge i Vanvikan. Fosna-Folket har hatt flere innlegg om legevakta, men her har avisen forsømt seg. Så langt kan en ikke se at avisen har tatt kontakt med legene i Leksvik om hva de mener. De har jo bidratt til legevakten hele tiden.

I en evaluering av Fosen helse IKS kan en heller ikke se at legevakten kommer dårlig ut. Derimot er Roan tydelig på at de ønsker å benytte legevakten i Vanvikan med tanke på avstand. Så kan man alltids se på avstand, men det handler ikke bare om km, det handler også om raskeste vei å kjøre. Også til ferje om man må videre til St Olav.

I Genèveerklæringen av 2017, er legens løfte blant annet:

PASIENTENS HELSE OG VELFERD vil være mitt første hensyn;

JEG VIL RESPEKTERE min pasients selvbestemmelse og verdighet;

JEG VIL IKKE TILLATE at alder, sykdom eller funksjonshemming, religion, etnisk opprinnelse, kjønn, nasjonalitet, politisk tilhørighet, seksuell legning, sosial status – eller hvilken som helst annen faktor – kommer mellom mine plikter og mine pasienter;

Er disse fulgt når pasienter kommer til legevakta, og den som har vakt ikke er til stede. Når det først trues med rapport til fylkeslegen, kommer vedkommende. Eller at alt er så tilgjengelig i Rissa?, Når det gjelder begrunnelsen med nærhet til sykepleier i Rissa kontra Vanvikan, stemmer ikke det helt. Når en pasient var på legevakt i Rissa, klarte ikke legen å ta blodprøven og valgte å sende pasienten til byen i egen bil. Det ble ikke prøvd å ta kontakt med sykepleier.Dette er vel kanskje fordi denne ikke kan forlate sine pasienter på sykehjemmet og øhjelpssenger. Generelt er nok tilbudet godt nok, men de nevnte sakene er ikke å ta pasientenes velferd på alvor. Her er nok en del å rydde opp i.

Selvsagt skal man ta hensyn til at noen føler seg utrygge, men da vil vi gjerne høre om det er alle legene i Indre Fosen som har den oppfatning at det er utrygt i Vanvikan? Har så langt ikke fått noen felles uttalelse..Noe for avisen å følge opp?

Frøydis Aksnes
Underskriftskampanje Legevakta i Indre Fosen tilbake til Vanvikan