«Er det virkelig slik vi ønsker å fremstå, i vår profilering av vår kommune?»

Halvor Schanche har sendt oss dette innlegget med tittelen: «Skråblikk på vårt nye ordførerkontor, i det nye Rådhuset i Ørland kommune, avd. Bjugn».

Illustrasjonsbilde av Ørland rådhus i Bjugn.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Uten å være av de som har behov for å besøke ordførerkontoret i tid og utid, fant jeg det interessant å besøke det nye rådhuset, som for en tid tilbake fikk stor oppmerksomhet grunnet kostnadsoverskridelsene. Folk flest hadde da kanskje forventet noe unødig luksuriøst, både med hensyn til kontor-størrelse og andre innretninger.

Uten å gjøre krav på noen større omvisning, fikk jeg imidlertid se innom det som skal være ordførerens kontor, når han eller hun i følge avtalen for vår nye kommune, har kontordag i Bjugn. Kontoret var plassert innerst i en smal gang, ganske bortgjemt, og var på størrelse ca. 10 kvm. Noen vil kanskje kalle det et kott. Ordføreren har ikke klaget, og vil sannsynligvis heller ikke gjøre det. Det er heller ikke poenget. Er det virkelig slik vi ønsker å fremstå, i vår profilering av vår kommune? Det handler om respekt overfor de som er valgt til våre fremste tillitsverv.

Med den nærmest unntakstilstand som etter valget har preget lokalpolitikken i vår nye kommune, er det kanskje på tide med et varsko. Ikke alle tåler et slikt kjør over tid, selv om politikere kan være tykkhudet. Det går en grense, og den grensen er nå for lengst passert. I denne sammenheng er det fristende å nevne de mange forslag som har kommet, når det gjelder ordførergjerningen. Som til eksempel, nedsatt stillingsandel, redusert lønn og bortfall av flere oppgaver som i.flg. kommuneloven tilligger ordføreren. Det er lett å se et kampanjelignende mønster.

Politikerforakt er demokratiets verste fiende. Derfor er åpenhet viktig. Hvordan skal befolkningen best lære å kjenne sine folkevalgte? Det skjer i hvert fall ikke hvis politikerne burer seg inne bak lukkede dører og kommuniserer kun med sine partivenner. Vår valgte ordfører har en klar holdning til dette. Ordførerkontoret bør både være lett å finne, og som regel ha en åpen dør, som skal bidra til at befolkningen skal bli bedre kjent med de som styrer og de som blir styrt.

Bjugn, den 4. juli 2020.
Halvor Schanche