Ordførere med opprop for åpning av fotball for alle aldre

Vi, ordførerlaget på Fosen, ønsker å støtte NFF Trøndelag, Fosenfotballen og resten av fotball Norge i kampen om å åpne opp for trening og kamp for alle nivå og aldere!
Debatt

Det er ikke selve fotballen vi er mest bekymret for, men de mulige konsekvensene dette kan gi på kort og lang sikt for barn, unge og voksne sin fysiske og psykiske helse, når de nå har begrensede muligheter for å utøve breddefotball. Frafallet er en nasjonal bekymring, og som det allerede er kommet frem tall på er økende og bekymringsverdig når de ser en slik gruppe mister muligheten for å drive breddefotball, og at vi nå allerede ser unge mennesker fra fotballen finner seg «annet å gjøre»! Vi er selvsagt svært glad for at barne- og ungdomsfotballen nå har fått gjennomslag for at kamper kan gjennomføres fra 1.august, men føler dette kun er en halv seier så lenge noen er ekskludert fra trening og kamp.

Sammen med alle Fosen-klubbene, NFF Trøndelag og resten av fotball-Norge, ønsker vi ordførerne på Fosen å få frem i media at vi stiller oss 100% bak kravene til at det åpnes for fotball for alle, uansett nivå eller alder. Vi støtter også NFF sine argumenter for at dette kan skje med så hurtig virkning som mulig, da vi er svært bekymret for frafallet som allerede har startet. I tillegg beskrives vår bekymring godt av daglig leder i NFF Trøndelag, Jan-Roar Saltvik, når han siteres i Fotballpresident, Terje Svendsen, sin bønn til politikerne i en kronikk i VG 19.juni;

«Hva skjer med spillerne på herrelaget til Ørland Ballklubb som allerede har vært få på trening den siste tiden? Hva med det fantastiske jentelaget til Leksvik som frem til nå har greid å holde humør og treningsiver oppe? Hvordan skal dyktige fotballedere som Pål Johan Larsen i Åfjord, som har brukt tusenvis av timer opp gjennom årene for å bygge opp klubben som en samfunnsinstitusjon, holde egen og andres motivasjon oppe? Hva med alle dommerne på Fosen som klubbene sammen har fulgt opp og utdannet – vil de bare forsvinne for oss nå?»

Argumentene for at også seniorene både skal få trene som vanlig og spille kamper er mange og tunge. De aller viktigste slik vi ser det akkurat nå er:

1.) Espen R.Nakstad har i går på TV2 selv kvittert ut at problemet ikke er nærkontakt på banen. Ergo: Da krever vi at seniorene får trene som normalt - NÅ !

2.) I Trøndelag er det slik at 4.div.menn og 3.div.kvinner og divisjonsnivåer lavere enn det spiller innenfor våre kretsgrenser - på samme måte som i ungdomsfotballen. når ungdommene nå kan spille kamper fra 1.august så er det opplagt at også nevnte seniorlag kan gjøre det samme.

3.) De aller fleste seniorlag består av spillere over og under 20 år. Spillerne over 20 år står vi i fare for å miste nå og det betyr at også de under 20 år ikke har noe lag å spille på fordi mange av klubbene ikke har juniorlag. Dette gjelder likt for begge kjønn men er kanskje enda mer sårbart på kvinnesiden - hvor vi de siste tre årene har skapt en stor vekst i antall seniorlag. Dette handler altså ikke minst om jente- og kvinnefotballen i bredden.

4.) De aller fleste av våre spillere på tilrettelagte fotballag og gatelag er over 20 år. For disse er fotball et helt avgjørende tilbud for psykisk og fysiske helse. Har Abid tenkte å parkere disse på sidelinjen fordi det nå er sommerferie. Jeg kjenner Lise på Flatås Lions og hun er fortvilt - med rette. Dette akspeterer verken hun eller vi. De må få trene på vanlig måte og spille kamper fra 1.august.

NFF Trøndelag velger å stå i kampen fremover rett og slett fordi argumentene er sterke og entydige for at alle skal være med - og fordi motargumentene nå blir stadig færre, svakere og mister troverdighet.

Hilsen ett samlet ordførerlag fra Fosen