La Ørland kommune bli arealnøytral!

Ørland kommune bør ha et mål om null tap av natur, skriver Gert J. Hovde Gabrielsen i Ørland MDG i dette leserinnlegget.

Bjugnfjorden med Bjugnholmen i Ørland.   Foto: Terje Dybvik

Debatt

Det blir stadig mindre areal for fugler, dyr og insekter å boltre seg i. Dette fører med seg tap av den ene arten etter den andre. Denne negative utviklingen har vi også sett i Ørland kommune. Flere arter havner på rødlista. Flere arter forsvinner fra vår natur. Vi spiser opp så mye natur at utviklingen har blitt alvorlig. Ikke bare klimaendringene utgjør en trussel, men også tap av artsmangfold, og det er trist å se at naturmangfoldet rammes så hardt av vår umettelige appetitt.

Det er vår oppgave å forvalte dette slik at vår kommune også blir bærekraftig. Vi må vise handlekraft og gjøre det som trengs. Spesielt våre politikere har noe å bevise. Vi har et valg, og det valget må tas nå. Noen år frem i tid er det ikke lenger opp til oss. Skal vi bygge ned naturen bit for bit, eller kan vi si at nok er nok? Vi kan vel utvikle oss innenfor den mengden av areal vi allerede har tatt til vår disposisjon?

En viktig visjon for en slik utvikling er derfor å være både klima og areal nøytral, altså både nullutslipp av klimagasser, og stans i tap av levende natur. Overforbruk av areal er den desidert største årsaken til at naturmangfold og naturområder forsvinner.

I Ørland kommune har vi et spesielt ansvar fordi her ligger hovedflystasjonen, dette bidrar til et stort press på arealene. Således blir det spesielt viktig med konkrete mål om bærekraft og bevaring av natur og friluftsområder i kommunens planer.

Vår kommune må ha mål om null tap av natur. Derfor mener vi i MDG Ørland at det er nødvendig med en arealnøytral plan for vår kommune. MDG Ørland fremmer forslag om dette i siste kommunestyremøte før sommeren. Vi mener at kommunen trenger et arealregnskap, i tillegg til klimaregnskapet som kommunen allerede har vedtatt. Arealregnskapet brukes for å ha oversikt over områdene man har til disponering, og skal brukes som et rapporteringsverktøy.

Ved arealnøytralitet mener vi at man må ta i bruk arealer som allerede er i bruk, og heller bygge høyt dersom det er behov for utvidelser av ulik art. Dette bør være mulig å få til, vi kan øke fortetningen ved gjenbruk av arealer. Hvis nye arealer skal tas i bruk, må andre arealer frigjøres tilbake til naturen. Dette gjelder både landbruksjord og fri natur.