Bredbåndsutbygging i Råkvåg

Telenor har et sterkt ønske om å gi alle tilgang til et moderne nett i Råkvåg, skriver Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor Norge i dette leserinnlegget.
Debatt

Det virker som at Telenor prøver å sabotere for at andre enn dem skal legge fram fibernett til folk, sier Trond Sagmyr (AP) fra Råkvåg i en artikkel i Fosna-Folket denne uken.

Telenor er opptatt av å bygge fiber og mobildekning til flest mulig. Det siste året har vi levert bredbånd til over 55.000 via fiber og til 50.000 via mobilnettet. Dette gjør Telenor til den største enkeltaktøren på bredbånd i Norge. Dette til glede for kunder både i tettebebygde og spredtbebygde områder, også på Fosen.

I forbindelse med utbyggingen i Råkvågen var vi i dialog med kommunen om en mulig utvidelse til områder som ikke var kommersielt lønnsomme å bygge ut. På det tidspunktet hadde ikke kommunen midler til dette. Telenor har sett på disse områdene og har vært i dialog med både privatpersoner, og vil spille inn forslag til kommunen, om hva som kreves for å bygge ut videre i Råkvågen og tilstøtende områder. En utbygging med tilskudd fra kommunen vil ta noe tid da tildeling av tilskuddsmidler til en utbygger må følge regelverket for offentlige innkjøp.

Per-Arne Sæther i Rissa Kraftlag sier han beklager at de ikke får anledning til å hjelpe alle innbyggere i Råkvåg å få tilgang til et moderne nett. Telenor har også et sterkt ønske om gi alle tilgang til et moderne nett i Råkvåg. Men dette vil ta noe tid og det vil i enkelte av områdene kreve tilskudd fra kommunen, fylket eller staten for å få til dette.

Vi ønsker også Rissa Kraftlags tilstedeværelse velkommen og håper kraftlaget vil være med å ta et felles ansvar på Fosen-halvøya. Telenor tilbyr sin infrastruktur også til andre tilbydere slik at de kan bruke denne for å realisere fiber til folket. Vi tar gjerne turen opp og diskuterer med Rissa Kraftlag og kommunen hva som er mulig å få til.

Telenor er en viktig aktør for å tilby bredbånd til innbyggere direkte eller ved at andre aktører benytter seg av Telenors infrastruktur.