«Ingen vind hjelper han som ikke vet hvor han skal»

Øyvind Ness spør i et debattinnlegg: Hvor er vi på veg? Jon Eirik Brennvall svarer på det i dette innlegget.
Debatt

Statsnail AS er et selskap som plukker strandsnegl for hånd i firdykkerutstyr. Med vår egenutviklede plukkesele klarer plukkerne våre 20-25kg i timen. Dette er meget miljøvennlig høsting av en resurs som tåler veldig godt å bli høstet.

Statsnail AS ble stiftet i 2015. Vi har som visjon å høste bærekraftig fra fjæra i Norge.

Vi har høstet ca 50 tonn strandsnegl per år siden 2016. Omsetning i 2019 var 4.1MNOK.

I likhet med mange andre selskaper har det vært full stopp under Covid-19, men vi håper å kunne sette i gang igjen fra 18. juni.

I artikkelen «Hvor er vi på veg?» i kontekst foreslått marint vern i Ørland kommune sier Øyvind Ness til meg: «Brennvall i Statsnail sier at bedriften hans må legge ned om verneplanen kommer, da kan jeg minne Brennvall på at kystlinja og potensielt sankeområde strekker seg langt både nord og sør for forslaget til grenser for verneplanen. Kanskje han også bør tenke på ansvaret Ørland kommune har i forhold til Ramsarkonvesjonen. Grandefjæra er et mye brukt beiteområde for trekkfugl, der mange har skjell og andre bløtdyr på menyen.» Til det har jeg følgende kommentar.

Det er interessant at Øyvind Ness antar at jeg ikke har lett etter snegl hele vegen fra Leksa til Stokkøya de 5 årene jeg har levd av snegleplukking. Det er interessant at Øyvind Ness tror at jeg ikke vet hvor snegleforekomstene i dette havområdet befinner seg. Ta en kikk på sjøkartet Øyvind. Da ser du hvor de lange fjærene med mye strandsnegl er. Da vil du vil forstå hvorfor det er så viktig for Statsnail AS å kunne fortsette å høste innenfor det foreslåtte marine verneområdet.

Det er interessant at Øyvind Ness mener det er god SV politikk å tvinge snegleplukkere å flytte slik at SV kan få et marint verneområde i Ørland kommune. Snegleplukkere er ikke blant de mest resurssterke arbeidstakerne i samfunnet, Øyvid. Tar du fra dem gode plukkeplasser tar du fra dem inntekt, Øyvind. Jeg tror ikke det er SV sin politikk. Jeg vet at du synes jeg er en fæl kapitalist, men hadde jeg ikke stiftet selskap og tatt opp lån på leiligheten min for å organisere snegleplukking så hadde mine snegleplukkere vært ufaglærte arbeidsløse uten jobb og inntekt. Det hadde ikke vært så morsomt det heller.

Mens du er i farta kan du lese deg opp på Ramsarkonvensjonen som du henviser til.

Som du ser oppfordrer Ramsarkonvensjonen til bærekraftig bruk av Ramsarområder. Dette er fornuftig da det bidrar til at vern får lokal støtte. Det er derfor i Ramsar konvensjonens ånd å tillate høsting av strandsnegl i Grandefjæra. Var du klar over det Øyvind?

Problemet er ikke vern. Alle er enige om at vi skal ta vare på havet rundt Ørland kommune. Problemet er forvaltning og forvaltningsansvar. Det sitter en gjeng i miljøforvaltningen fra Fylkesmannen til Klima og Miljødepartementet som praktiserer miljøvern som religion. Da vi skulle begynne å plukke strandsnegl ble vi nektet av disse fanatikerne. De fikk det for seg at håndplukking av strandsnegl for hånd i fridykkerutstyr er var meget skadelig for fuglelivet. Argumentene de brukte var at vi forstyrrer fugl og at vi tar maten til fuglene.

Faktum er at når vi plukker snegl vi firdykkerutstyr, så har vi på oss drakt som er kamuflasjefarget, og mesteparten av kroppen under vann. Fuglene vet ikke en gang at vi er der. Blir vi oppdaget så kommer fuglene ut til oss for å se om vi virvler opp noe de kan spise. Vi forstyrrer derfor ikke fugl når vi plukker.

Videre spiser strandsnegl alger. Strandsnegl er dermed en art på lavt nivå i næringskjeden. Den er mat for strandkrabbe, taskekrabbe og hummer som har redskap til å knuse det harde skallet. Man finner strandsnegl i mageinnholdet til noen få fugler, heriblant Ærfugl, Tjeld og Kvinand men ingen av disse fuglene har strandsnegl som hovedføde. Vårt uttak på 50 tonn/år vil derfor ikke påvirke næringstilgangen for fugl.

Dersom du tviler Øyvind, så ta deg en tur ned i fjæra på Garten nedenfor huset der du bor. Da vil du se massevis av strandsnegl på steinene som er lett tilgjengelig for fugl på tross av at vi har plukket intensivt der i 4 år.

Vi forsøkte å snakke fornuft med Fylkesmannen, Miljødirektoratet og Klima og Miljødepartementet angående noe så opplagt at plukking av strandsnegl er fiske etter havresursloven. Likevel endte vi i Fosen tingrett der staten ble dømt til å betale oss 50 000NOK i erstatning etter at Fylkesmannen hadde nektet oss å plukke strandsnegl i Grandefjæra, der verneforskriften sier at fiske er tillatt. Se dom 19-087982TVI-FOSN. Det mest betenkelige her er at Fylkesmannen ikke greide å tolke loven riktig fordi loven stred mot Fylkesmannens oppfatning av miljøvern, men det er egentlig like betenkelig at miljøforvaltninga kjemper så hardt for å unngå å tillate noe som er så miljøvennlig som snegleplukking.

Det er selvsagt ingen sammenheng mellom dommen i Fosen Tingrett og Fylkesmannens forslag om forbud mot høsting av bløtdyr og pigghuder i den foreslåtte marine verneplanen? Fylkesmannen ord er miljøvern, og rettssikkerhet og levebrødet til menneskene som lever av å plukke snegl er underordnet. Videre er det naturligvis unødvendig for Fylkesmannen å begrunne et forbud mot høsting av bløtdyr og pigghuder vitenskapelig i henhold til Naturmangfoldloven §8. Fylkesmannen har da også utelatt noen begrunnelse for forbudet mot høsting av bløtdyr og pigghuder i utkastet til marin verneplan. Det er også viktig for Fylkesmannen at Fylkesmannen unngår lærer seg noe om strandsneglplukking. Derfor drar ikke Fylkesmannen på befaring for å se hva Statsnail AS driver med, selv om Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har besøkt Statsnail AS flere ganger. Dermed kan Fylkesmannen forby strandsneglplukking etter føre var prinsippet da plukking av strandsnegl for hånd i fridykkerutstyr kan gi alvorlig eller irreversibel skade på miljøet etter Naturmangfoldloven §9.

Det er vel også en tilfeldighet at vi ikke har fått på plass oppdrettstillatelsen på Valsneset enda, fordi Fylkesmannen ikke har hat tid til å se på saken selv om det er nesten 2 måneder siden fristen for å svare gikk ut. Jeg må vel også finne meg i at Fosen Naturvernforrening leverer inn en ubegrunnet klage slik at vi får en ekstra runde med saksbehandling hos Miljødirektoratet, som om det ikke var vanskelig nokk å være grunder. Uansett er vil det gå 3-4 år før vi ser inntekter fra oppdrett og det blir tøft å komme dit hvis vi mister inntektene fra sneglefiske.

Dette stinker Øyvind, og det er ditt ansvar som politiker å rydde opp i slik miljøkorrupsjon. Selv ikke SV kan være så blåøyde at de synes dette er greit?

Når sant skal sies så ville Statsnail AS leve godt med et vern så lenge vi fikk lov til å plukke strandsnegl innenfor verneområdene, men når vernet skal forvaltes av byråkrater som har sin egen oppfatning av miljøvern som ikke engang er i tråd med Ramsarkonvensjonen, så blir jeg betenkt.

Med det forslaget til marin verneplan som foreligger nå er Statsnail AS konk da 70% av utnytbare snegleforekomstene mellom Leksa og Stokkøya ligger innenfor marint verneområde. Jeg har imidlertid snakket med flere statsråder og stortingspolitikere de siste dagene, så jeg håper at iallfall forbudet mot høsting av bløtdyr og pigghuder forsvinner ut av verneforskriften nå galskapen skal vedtas av kongen i Statsråd.

Miljøvern er for alvorlig til at det kan behandles på annen måte en vitenskapelig etter Naturmangfoldloven §8. Ikke la fanatikerne piske opp konflikt slik at vi ender opp med å ødelegge det vi vil bevare. Vegen til helvete er brolagt med gode intensjoner.

Jeg håper Øyvind Næss tar seg en tur til Statsnail AS sine lokaler i Steinvikveien 75 på Oksvoll for å diskutere strandsnegl og miljøvern. Du er velkommen på snegl og kaffe når som helst. Jeg tror det blir interesant.

Dr. Ing. Jon Eirik Brennvall