«Hvor er vi på vei?»

«Etter gjentatte forsøk på å få inn noen motargumenter og sannheter i avisa Fosna-Folket får dette være mitt siste forsøk på å nå ut.» Slik starter dette debattinnlegget fra Øyvind Næss.

Illustrasjonsbilde av Bjugnfjorden.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Jeg håper en oppegående og samlet redaksjon kanskje også lar noen som ikke har solgt seg til industrien og deres direktører, får slippe til i avisa i hvert fall med et leserinnlegg.

Det kan se ut som om journalist og redaktør i avisa Fosna-Folket har tatt ett standpunkt og meldt seg inn i industrilobbyen i lag med våre 3 ledende politikere og deres partier. De siste dagers reportasjer om våre store næringsmiddelbedrifter, inneholder så mange fakta feil at det er rart de slapp gjennom i avisa.

Konsernsjef i ScanBio Kamel Gabriel El Khaloui utaler til Fosna-Folket at det er skipene som kommer med råstoff som er problemet. Nærmere bestemt ballastvannet i skipene. Dette har da ikke noe å gjøre med forslaget til verneplan. Verneplanen hindrer ikke skip å komme til kai for å levere råstoff. El Khaloui vet utmerket godt at utslipp av ballastvann er regulert i ballastvannforskriften, og denne skal fortsatt gjelde. Denne gjelder og utslipp av vaske og spylevann. El Khaloui sier og at fabrikken bare slipper ut rent og renset vann. Stemmer det er det jo flott, en verneplan vil ikke være til hinder for det.

Verneforslaget vil påvirke vår virksomhet mer enn vi hadde trodd, sier Bjørnar Grøntvedt i Grøntvedt Pelagic. Uten å komme med noen konkrete eksempler på påvirkning. Alle i Ørland blir boende i et slags reservat for å si det rett ut sier han videre. Hva mener han med det? Kan han bare komme med slike påstander?

Etter stort påtrykk er forslaget til grense for verneplanen langt utenfor Uthaug og Grøntvedt Pelagic.

Brennvall i Statsnail sier at bedriften hans må legge ned om verneplanen kommer, da kan jeg minne Brennvall på at kystlinja og potensielt sankeområde strekker seg langt både nord og sør for forslaget til grenser for verneplanen.

Kanskje han også bør tenke på ansvaret Ørland kommune har i forhold til Ramsarkonvesjonen. Grandefjæra er et mye brukt beiteområde for trekkfugl, der mange har skjell og andre bløtdyr på menyen.

Og meg bekjent planlegges nytt oppdrettsanlegg utenfor Valsneset, langt utenfor grensa til verneplanen.

Alle disse tre fikk uttale seg ukritisk til Fosna-Folket, som at en verneplan vil være kroken på døra for dem alle. Journalisten stiller ikke et kritisk spørsmål, og /eller sjekket fakta de kom med.

Jeg ønsker alle tre bedriftene lykke til med en god og bærekraftig drift til glede for alle. Jeg og ser at de har mange gode ideer og vil være viktig for Ørland kommune i fremtida. De fleste kan realiseres også med et marint verneområde.

Jeg håper i framtida at Fosna-Folket vil være en avis for alle, og som snakker alles sak. Ikke bare lar de med makt og myndighet få slippe ukritisk til.

Øyvind Næss