«Finnes det krisehjelp for oss også?»

«Nå, når samlingspunktene står tomme, alle avtalte utleier er kansellerte, står vi fullstendig uten mulighet til å drifte disse husene videre på forsvarlig vis», står blant annet å lese i dette leserinnlegget fra Elvtun huslag/Momyrstua.

Illustrasjonsbilde fra Momyrstua.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

I media er det daglig stort fokus på økonomi-permitteringer-konkurs og arbeidsløshet ifb med korona.

Da må vi også få nevne at rundt om i distriktene er det mange grendehus/ungdomshus som drives på dugnad av lag og foreninger. Disse husene er en resurs for bygdesamfunnene, og brukes til det meste ved både glede og sorg(les begravelser).
Vi har i alle år vært avhengige at folk stiller opp på dugnader og i komiteer.
Over mange år har kulturen forandret seg, slik at inntektene fra festarrangementer har svunnet hen og forsvunnet. Dette har vi prøvd å kompensere med andre aktiviteter for å opprettholde en nødvendig inntekt for å kunne drive disse lokale samlingspunktene videre.
Det er med oss, som med andre aktører, faste utgifter ruller og går uansett!
Nå, når slike samlingspunkter står tomme, alle avtalte utleier er kansellerte, står vi fullstendig uten mulighet til å drifte disse husene videre på forsvarlig vis.
Vi håper at slike, litt anonyme, men viktige institusjoner ikke blir glemt i den tiden vi nå går gjennom.

Finnes det krisehjelp for oss også?

Tendensen de siste to årene har vist en positiv utvikling, med tanke på at skolene på Fosen og lignende aktører etter hvert har kommet tilbake og vil gjennomføre leirskoler og diverse samlinger lokalt. Åfjord kommune med flere, har også vært flink til å bruke Momyrstua det siste året.
Alt dette er nå avbestilt, og huset står tomt. Vi går en meget usikker og dyster fremtid i møte med et allerede inntektstap på ca 150.000 kr.

Vennlig hilsen
Elvtun huslag/Momyrstua
v/Håvard Butli