«Livene våre blir tross alt definerte av den karrieren vi velger å følge»

Lederen og nestlederen i Ørland AUF skriver i dette leserinnlegget at de, som alle andre ønsker at jobbene de får i fremtiden skal være meningsfull.

Mari Sofie Skjærseth og Brage Døsvik Hansen som er Leder og Nestleder i Ørland AUF.  Foto: Privat

Debatt

Vi, som de fleste andre på vår alder, går på skole for å en dag kunne få oss en jobb og et arbeid. Da ønsker vi, akkurat som alle andre, at den jobben kommer til å være meningsfull, samtidig som at vi trives. Livene våre blir tross alt definerte av den karrieren vi velger å følge.

Utdanningen til en arbeider kommer i alle former og farger. En arbeider kan ha alt fra en mastergrad, til et fagbrev. Ja, og noen av oss greier å bygge et forfyllede og stabilt liv på et grunnskolevitnemål. De verdiene hver enkelt arbeider får fra sin utdanning og kompetanse, flytter tilbake inn i samfunnet på nye, kreative og nyttige måter. De fleste av oss er, har vært eller vil bli arbeidere.

Verdiskapning er selve grunnlaget for samfunnet, og verdiskapning blir gjort av arbeidere. De fleste av oss, det definitive flertallet, er arbeidere og verdiskapere. Fra renholdsarbeideren på butikken, til læreren på skolen, hele samfunnet er fylt med arbeidere av ulik utdanning og bakgrunn.

Hverdagen vår blir tryggere og mer forutsigbart når vi har en jobb eller en skole å gå til. Gode arbeidsforhold og trivsel på arbeidsplassen, gjør at man kan yte bedre og skape større verdier. Tryggheten av å vite, at vi har en velferdsstat som kan hjelpe oss tilbake på beina når vi faller utenfor, er noe vi har jobbet for å få ha.

Tilstanden vi har i dag er utrolig utfordrende for mange bedrifter, men ikke minst arbeidere. Flere titusener er arbeidsledige eller har søkt om dagpenger, og arbeidsplasser er stadig i fare for å forsvinne. Nå, og etter at samfunnet har gjenåpnet, så kommer vi alltid til å prioritere arbeiderne over de rikeste i samfunnet. Da kommer vi til å gjøre det vi kan for å lage nye arbeidsplasser ut fra ressursene Norge har.

Ikke bare i den tiden vi er inne i nå er det viktig med samhold, men hvert år, hver uke og vær dag er samholdet viktig for at vi skal greie å opprettholde et samfunn der arbeiderne våre, får den respekten og rettighetene de fortjener.


Mari Sofie Skjærseth og Brage Døsvik Hansen,

Leder og Nestleder i Ørland AUF