«Beredskap, har babyen feil navn?»

«Kanskje er det navnet på tjenesten som er feil? Hadde det vært annerledes om vi hadde sett på dem som Redning og Brann i stedet for motsatt?» Det framholder Kurt Myrabakk i Indre Fosen Frp blant annet i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde fra åpen dag ved brannstasjonen i Stadsbygd. Arkivbilde.  Foto: Audhild Brødreskift

Debatt


Ser i Fosna-Folket at brannstasjonen i Stadsbygda foreslås nedlagt, imot ca 1 million i sparte kostnader for TBRT – som skal omdisponeres til?

De som har fulgt med i politikken i Indre Fosen har sikkert fått med seg at undertegnede ikke har vært den største forkjemperen for Interkommunalt samarbeid, IKS. Jeg mener bestemt at IKS fratar meg som folkevalgt ansvaret jeg har ovenfor innbyggerne, og dermed undergraver lokaldemokratiet. Derfor har vi vært igjennom en hel del vurderinger av hvilke IKS Indre Fosen skal være med på, og det har blitt en hel del flere enn jeg hadde ønsket. Men, TBRT sin avdeling for Brann og redning har aldri vært utsatt for slike vurderinger, for de jeg har pratet med som er brannmenn i kommunen gir TBRT skryt, skryt for oppfølging både på kompetanseheving og materielt. Og jeg har ingen kompetanse til å overprøve TBRT sine vurderinger når det gjelder lokalisering og organisering av sine tjenester.

Men jeg vil allikevel stille et spørsmål på vegne av innbyggerne i Indre Fosen, og da spesielt de som bor i området som brannstasjonen i Stadsbygda «vokter» over. Blir beredskapen i området forsterket, forringet eller opprettholdt med denne nedleggelsen?

Og da snakker jeg ikke om kun brann, men den totale beredskapen. For det er vel ingen hemmelighet at det er akkurat brann som er både først på plass om behovet for utrykningskjøretøy er tilstede. Nesten uten unntak… og de siste som forlater. Og derfor blir jeg provosert når en slik endring gjennomføres med KUN blikk på egen tjeneste, uten at tilstøtende aktører står frem og forteller oss hva dette betyr. Hva bistår brannstasjonen i Stadsbygda for politi, ambulanse og Indre Fosen med av tjenester utover å slukke brann? Hva må tilstøtende aktører forsterke for at den totale beredskapen blir opprettholdt?
Regner med at både politi, ambulanse og Indre Fosen har gitt en høringsuttalene på dette forslaget, og de vil jeg som lokalpolitiker kreve at blir lagt frem når vi får denne saken til vedtak.

Kanskje er det navnet på tjenesten som er feil? Hadde det vært annerledes om vi hadde sett på dem som Redning og Brann i stedet for motsatt?

Håper og forventer at saken er godt belyst, tverrfaglig når vi får den til vurdering. Uttalelser fra Indre Fosen, Politi og Ambulanse er et minimum.

Viser for øvrig til kloke ord av Albert Lunde, som i GD.NO uttaler følgende «En god beredskap er jo at politiet og redningstjenesten har mulighet til å respondere raskt og med nødvendig kapasitet til å stanse en uheldig utvikling så raskt som mulig, for å begrense skaden»
Albert Lunde er en politimann med doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet.

På vegne av Indre Fosen Frp
Kurt Myrabakk