Bredbånd – Tomorrow!

De siste ukene har blitt et bevis på at høyhastighets internett og god mobildekning er i ferd med å bli like viktig som strøm for norske husholdninger, skriver Knut Ola Vang, gruppeleder for Indre Fosen AP, i dette leserinnlegget.

Knut Ola Vang.   Foto: Sigrun Overland

Debatt

Det er sjelden at teaterscenen og storpolitikken møtes. Men i musikalen Annie som undertegnede spilte forestillinger av før koronapandemien traff Norge; der gjør de det.

I denne musikalen synger barnehjemsjenta Annie sangen «Tomorrow» for en hardt prøvet president Roosevelt og hans regjering. Regjeringen sliter etter børskrakket i 1929 med resesjon, arbeidsledighet og konkurser. Men umiddelbart etter Annies optimistiske sang om morgendagen får presidenten og hans statsråder en idé. Hva om man bevilger penger og igangsetter en rekke offentlige prosjekter som vil gi næringslivet oppdrag og muligheter til å komme seg på beina igjen. Resultatet blir en reform som i ettertid har blitt stående som «The new deal»

Barnehjemsjenta Annie er ikke en del av historien og hennes sang til regjering og president er nok fantasi. Men Roosevelt sin plan der det offentlige igangsetter prosjekter og tiltak som stimulerer til aktivitet i næringslivet er ikke fantasi, og i disse dager tenker politikere, både nasjonalt, regionalt og lokalt mye likt som Roosevelt gjorde på 30 tallet.

Det arbeides med en rekke gode forslag der det offentlige utfordres på hva vi kan gjøre for å styrke aktivitet i privat næringsliv. Indre Fosen har en ny næringsforening som er på ballen og melder tydelig til kommunen hva som er næringslivets behov og forslag på tiltak. Arbeiderpartiet er glade for å ha fått en ny og vital næringsforening i Indre Fosen og vi skal delta konstruktivt i debatten på hva vi som kommune kan gjøre for næringslivet vårt i en vanskelig tid. Men vi mener at det er et spesielt prosjekt som må løftes frem nå, og her sitter utspillet hos regjering og storting. Vi ber om at regjeringen kommer på banen med en tiltakspakke innen utbygging av høyhastighets bredbånd og mobiltelefoni.

De siste ukene har blitt et bevis på at høyhastighets internett og god mobildekning er i ferd med å bli like viktig som strøm for norske husholdninger. I dag underviser norske lærere med hjelp av fiberkabler og kobberledninger rundt omkring i det ganske land. Sosial kontakt med slektninger, konserter, ja til og med korsang gjøres i disse dager på nett. Pårørende som ikke kan delta i begravelser grunnet koronabegrensninger tar farvel med sine nærmeste ved hjelp av strømming på internett. Og en rekke møter i både privat og offentlig regi gjennomføres nå nesten uten unntak via digitale kanaler. Det vil være et før og etter 2020 i måten vi bruker internett som kommunikasjonsmiddel – og det vil derfor også være et før og etter i behovet for høyhastighets internett.

Da er det uholdbart at vi som bor i distriktskommuner henger langt etter i utbyggingen av høyhastighets internett. I sentrale strøk av landet, samt de mest sentrale strøkene av distriktskommunene er utbygging lønnsomt uten offentlig bistand. Men for at alle skal få dette tilbudet, og spesielt i landets distriktskommuner, må det et samspill mellom det offentlige og private til om man skal sikre alle tilgang på høyhastighets internett.

I dag er det kommuneøkonomi og kapasitet i kommunal administrasjon som avgjør hvor høy hastigheten er på utbygging i hver enkelt kommune. Men når vi har kommet så langt at internettkapasiteten din bestemmer hvor bra skoledagen for ungene blir eller om du har mulighet til å delta i en begravelse eller ikke, da har dette kommet så langt at staten bør ta grep. Og situasjonen vi står oppe i nå er en mulighet for å treffe tiltak.

En finansieringspakke som bidrar til bredbåndsutbygging vil gi aktivitet i næringslivet samtidig som at vi som samfunn får på plass viktig infrastruktur. Det finnes ordninger i dag (NKOM) der kommuner søker på midler til slik utbygging, og det bør være mulig å bruke disse kanalene slik at kommuner kan søke raskt og sette i gang utbyggingsprosjekter innen kort tid.

Arbeiderpartiet vil ta opp denne saken i formannskapsmøtet på mandag og vi ønsker at man tverrpolitisk stiller seg bak en uttalelse som sendes til fylkes og stortingspolitikere.

Beskjeden til regjeringen er som følger: Legg fram en tiltakspakke for utbygging av høyhastighets internett og mobiltelefoni i distriktene.

Når? Fristende å sitere Annie: «Tomorrow!»