Gi et liv med vann

«Pengene fra Fasteaksjonen gjør det mulig å endre liv. Unge jenter trenger ikke lenger bruke flere timer daglig for å hente skittent vann fra vannkilder de deler med dyra. Folk holder seg friske, kan jobbe og gå på skolen,» skriver medlemmer fra Fosen Prosti i dette leserinnlegget.

Pengene fra årets Fasteaksjon går til å gi rent vann og opplæring i hygiene til mennesker som trenger det. Illustrasjonsbilde.  Foto: Arkiv

Debatt

Verden står overfor en situasjon vår generasjon ikke har sett maken til. Da er det godt å se at det nytter å hjelpe og at pengene som samles inn kommer frem. Kirkens Nødhjelps arbeid med rent vann og hygiene redder liv hver eneste dag og vi forebygger koronasmitte der vi kan.

For å unngå å spre smitte er Kirkens Nødhjelps fasteaksjon digital i år. Årets aksjon handler om å gi rent vann og opplæring i hygiene til mennesker som trenger det. Koronaviruset kan ramme land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer hardt. I en slik situasjon er rent vann og god hygiene livsviktig. Kirkens Nødhjelp er allerede i gang med opplæring om koronavisruset og smitteforebygging i flere av landene vi er tilstede i.

I disse landene er det mange som allerede merker alvorlige konsekvenser av klimaendringene som ikke gjør situasjonen bedre. Tørke og flom ødelegger livsgrunnlaget til folk og tvinger stadig flere på flukt. Folk mangler rent vann, blir syke og i verste fall dør. I dag lever 1 av 9 mennesker i verden uten tilgang til rent vann.

14 år gamle Bate og 10 år gamle Kila i Beseko i Etiopia var to av dem. Landsbyens eneste vannkilde var den røffe og skitne elva som gjorde at folk ble syke. Det voldsomme regnet la hele avlinger under vann. Folk ble så syke at flere pakket tingene sine og flyktet. Verken Bate eller Kila kunne gå på skolen, de måtte hjelpe familiene sine for å få hverdagen til å gå rundt.

Fra flukt til blomstring

Etter at de fikk rent og trygt vann med midler fra Kirkens Nødhjelp og det norske folk gjennom TV-aksjonen, har landsbyen vokst til 8000 innbyggere, butikker og marked blomstrer, Kila og Bate kan gå på skolen og begynne å drømme om en bedre fremtid. Vann forandrer virkelig alt.

Pengene fra Fasteaksjonen gjør det mulig å endre liv. Unge jenter trenger ikke lenger bruke flere timer daglig for å hente skittent vann fra vannkilder de deler med dyra. Folk holder seg friske, kan jobbe og gå på skolen.

Pengene fra Fasteaksjonen bidrar til at Kirkens Nødhjelp kan gi mennesker over hele verden tilgang til rent og trygt vann, trygge toaletter og opplæring i hygiene. For Kirkens Nødhjelp har hygiene alltid gått hånd i hånd med det å sikre folk rent vann. Og denne kombinasjonen redder liv. Hver eneste dag.

Ung dugnad

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en fantastisk dugnad. Fasteaksjonen er en del av konfirmantundervisningen i Den norske kirke. Nå er all undervisning og informasjon nettbasert. Hvert år på denne tiden er alle konfirmantene med på å gjøre en diakonal innsats som monner. I aksjonstiden fra 29-31 mars skulle det normalt ha vært en travel aktivitet med montering av bøsser, fordeling av roder og organisering rundt utdeling og innsamling av bøssene. På selve innsamlingsdagen skulle alle konfirmantene ha vært ute og gått fra dør til dør, uansett vær. Sånn blir det ikke i år. I år blir det annerledes. Men konfirmantene er fortsatt en aktiv og viktig del av innsamlingen selv om denne er digital. På Fosen er det opprettet en digital facebookinnsamling for hver menighet, slik at disse fortsatt kan konkurrere seg imellom. Konfirmantenes oppgave er å dele og invitere flest mulig. I tillegg er de oppfordret til å sende sms eller ringe til familie og kjente som de vet ikke er på facebook. I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner på landsbasis, noe som gir rent vann til 160.000 mennesker, klarer vi det samme i år?

Bli med på dugnaden!

Bli med på dugnaden du også! Vær med på å hjelpe konfirmantene våre med å spre budskapet. Rent vann er en forutsetning for liv og helse. Vi oppfordrer deg til å søke opp din menighets innsamlingsaksjon på facebook, eller gi til den nasjonale facebookinnsamlingen. Du kan også gi på VIPPS til 2426, eller ved å sende sms: VANN til 2426, da gir du 200 kr. Det går selvfølgelig også an å sette penger inn på Kirkens Nødhjelps gavekonto: 1594 22 87493.

Og til konfirmantene våre, stå på nå i innspurten!

Hilsen fra oss som koordinerer fasteaksjonen i menighetene i Fosen Prosti;

Anita Svee, Ann-Kristin Eidsvåg, Daniela Strbkova, Eva Marie Bratland, Herborg Gifstad, Inger Marie Falch Løwø, Randi Kristine Bugten, Stine Merete Kjenes, Tina Marie Rødde Paulsen, Tor Nilssen.