Sammen i solidaritet

Tiden fremover kommer til å kreve mye av oss, skriver Gunnhild Tettli, gruppeleder i Ørland Arbeiderparti i dette leserinnlegget.

Gunnhild Tettli (Ap) i formannskapet i Ørland kommune i januar.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Tiden fremover kommer til å kreve mye av oss. Både som nasjon og som medmennesker. For imens vi i starten fleipet mye med corona og omtalte de milde tiltakene som hysteri, slo alvoret brått innover de fleste av oss i forrige uke da regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid.

Når Norge stenges ned og folk blir bedt om å holde seg hjemme, vil det kreve noe av oss som mennesker. Mange av oss har et hektisk og sosialt liv. Det som i starten kanskje føles som en etterlengta ferie, vil etter hvert gå over i kjedsomhet. Det vil være fristende å sende ungene på lekeplassen med de andre i nabolaget, invitere noen venner til en bedre middag, la ungdommene ta en liten fest eller reise til hytta for litt avkobling. Vi vet at vi ikke skal gjøre det, og vi vet at de samme reglene må gjelde for alle. Dette vil kreve disiplin av oss.

Så kommer frykten. Frykten for å bli syk er foreløpig mindre enn frykten for å miste jobben og få økonomiske problemer. Det er ingen tvil om at dette vil ramme oss alle økonomisk. Regjeringens krisepakke vil gi permitterte full lønn i kun to dager, deretter får arbeidstakerne bare 62 prosent av lønna. De som må være hjemme med barn får omsorgslønn, men det gjelder ikke frilansere og selvstendig næringsdrivende. Flere bedrifter vil få store økonomiske problemer og gå konkurs. Mange vil ikke ha en jobb å gå tilbake til når situasjonen normaliserer seg.

For Arbeiderpartiet er det viktig at folk trygges på at storsamfunnet tar ansvar. Arbeiderpartiet krever:
- full lønn ved permittering
- en bedre og rausere omsorgsordning
- gode ordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Det kan ikke stå på pengene nå!

Skal vi komme oss gjennom denne krevende tiden må vi stå sammen i solidaritet. Jeg oppfordrer alle til å tenke over hvordan man kan bidra. Ørland Sanitetslag har sammen med frivilligsentralen startet et tilbud om utlevering av mat og medisiner. Her kan vi alle melde oss som frivillige dersom vi har mulighet. Mange enslige vil bli isolert og ensomme i denne tiden. Så ta opp telefonen og ring en nabo, venn eller et familiemedlem. Det er viktigere enn noen gang å snakke sammen uten å være sammen.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle som står på for å holde Norge i gang. De som kjører transport, som sørger for mat og medisiner, alle som jobber med renhold og helsevesenet som går en svært vanskelig tid i møte.

Så vil historiebøkene vise hvordan vi som nasjon og medmennesker taklet dette. La oss håpe at vi med stolthet kan fortelle barnebarn og oldebarn om hvordan vi sto sammen i solidaritet.