Antakelig den største fiaskoen i Norges politiske forvaltning

Det er tragisk for landet at den mislykkede fylkeskommunen blir gitt grønt lys videre, skriver Ingvar Sæther i dette leserinnlegget.

Ingvar Sæther.  Foto: Audun Fegran Kopperud

Debatt

Den fylkesreformen som Stortinget vedtok i 1975 ble kanskje største fiaskoen i Norsk offentlig forvaltning. Sp-høvdingen Arne Sandnes som var fylkesordfører i Nord Trøndelag sa i høringsfasen at dette ville bli til stor skade for vårt demokrati. Det fikk han dessverre rett i i og med at den politiske interesse for fylkeskommunens rolle ville bli minimal, og det ble den.

Sverre Pettersen som var fylkesordfører for Ap i Sør-Trøndelag var i utgangspunktet positiv til denne reformen, men innrømmet i ettertid at det ble ikke som forventet. Hans forslag var at skulle fylkeskommunen i fremtiden få sin berettigelse måtte det gjenskapes et forhold til fylkets primærkommuner. Det ble ikke gjort. I stedet for å reparere eller justere litt på den gamle ordningen som var meget god gjør de nå det gale enda verre med å gjøre fylkeskommunene ytterligere større.

Dette må stoppes. Fylkeskommunen må avvikles.

Når kommunereformen på Fosenhalvøya var under behandling fikk Fylkesmannen i Trøndelag enighet med ordførerne om å engasjere et konsulentselskap for å vurdere både ulemper og fordeler med å danne en regionkommune for de sju Fosen-kommunene. Selskapet konkluderte med at det var langt større fordeler enn ulemper med en stor kommune, og anbefalte at det ble vedtatt som en prøveordning for å se hvor mange oppgaver som kunne overføres fra staten og fra fylket. Dette kunne bli til nytte for hele landet. Alle sju rådmennene støttet den anbefalingen, men bare Bjugn og Åfjord kommunestyrer vedtok det. Dette ville gitt mulighet for å få avviklet fylkeskommunen på en galant måte, og ville blitt tidenes største distriktsutbygging. Vel seks tusen ansatte. Kanskje halvparten av de er pendlere, det ville spare miljøet betydelig hvis de kunne jobbe i heimkommunen. Med også vel seks milliarder bare i Trøndelag, er det enorme resurser det er snakk om.

Å reforhandle fylkene Viken og Troms Finnmark og de som ellers ønsker det er et aktuelt forslag. Det er det kanskje ikke flertall for i Stortinget. Uansett vil det føre til at den mislykkede fylkeskommunen blir gitt grønt lys videre. Det vil rett og slett være tragisk for landet. Nå må rikspolitikerne, uansett politisk parti studere nærmer konsulentens rapport for Fosenkommunne. Nå må man benytte denne sjansen til å skape et politisk forvaltningsorgan for hele landet som folket kan forstå og ha glede av.