«På post folkens, dere har viktige kommunale oppgaver foran dere.... »

Det er forståelig at Høyre og Frp ber om lovlighetskontroll av forslaget om ny lønn til ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland, skriver Frank Robert Lund i dette leserinnlegget.

Frank Robert Lund var initiativtaker til en underskriftskampanje som kaller seg Folkeopprop fra innbyggerne i nye Ørland kommune mht redelighet og omdømme.  

Debatt

Jeg stilte noen spørsmål i mitt innlegg sist. Det var adressert til posisjonen og deres iver etter å delegere ordførerens plikter, rykke selv inn i nyetablerte stillinger og råd ( drift og utvikling), samt Kopparen utvikling.

Det gikk akkurat som jeg ante, varaordfører går inn og lønnes som arbeidende styreformann.

Varaordfører blir engasjert på en hel rekke felt, i råd og utvalg, på kryss og tvers, som kan skape en helt spesiell situasjon. Ord som dukker opp er lojalitet og habilitet som folkevalgt vs det å « drifte» et aksjeselskap , samt være involvert i og ha myndighet politisk. Vet man hvor grensen går? Hva sier kommunens eierskapsstrategi og ulike reglement rundt dette?

Varaordfører, medlem av formannskapet,leder for strategi og drift, samt styreformann i et kommunalt aksjeselskap!

Det er fristende å stille følgende spørsmål nok en gang:

Hvorfor gjør de dette hvis hensikten ikke er å holde lønnsnivået oppe hos en avgått ordfører, samt fjerne lønna til nærværende ?

Utad virker det som at posisjonen er fornærmet, ja fryktelig fornærmet rett og slett, nettopp fordi nåværende ordfører, helt sikkert etter å ha gått mange runder med seg selv, faktisk følger råd og vedtak fra øverste hold, og fortsetter som ordfører.De hadde vel sett en annen utgang?

Myrvold selv vet at dette blir utfordrende, og når både respekt og tillit til han som kommunens øverste leder virker fraværende, vil det bli en tøff vei å gå.

Jeg har via forespørsel fått opplyst at ordfører ved flere anledninger har forsøkt å kalle inn til ukentlig møte med øvrig politisk ledelse i siden før jul, men hvor kun rådmannen har møtt. Møtets hensikt er informasjonsdeling ift interne/eksterne møter i løpet av uken, gjennomgang av saker/saksliste til Kommunestyret og Formannskapet i uker hvor møteinnkalling sendes ut m.v - kort sagt gjensidig oppdatering til felles beste for respektive ansvarsområder. Jeg vil tro det virker uforståelig for innbyggerne i Ørland å unnlate å møte på et så viktig møte, men det er vel også direkte uansvarlig for ledere av hvilken som helst organisasjon å opptre på denne måten? For resten av verden fremstår det som åpenbart at kommunens fremste folkevalgte naturlig har et informasjonstilfang som burde være av største interesse for resten av den politiske og administrative ledelsen og få innsikt i, og motsatt selvfølgelig.

Det er skremmende å høre at Representanter fra AP står fram og sier at : ja vi aksepterer ordføreren, men har ingen tillit til han. Her legger ikke AP opp til noen form for forsoning, tvert imot har man vel misforstått sin rolle som kommunestyremedlem?Det skulle bare mangle at man aksepterte det man vel må kalle «landets juridisk mest sikre valgte ordfører» noensinne? Og tilliten går vel begge veier? Forventes det tillit til det koalisjonen selv gjør i disse dager mon tro? Vel, de tar åpenbart ikke ansvar for den kandidaten de selv fikk valgt. En mer klok og forsonene uttalelse hadde vært: «Vi respekterer Tom Myrvold som vår lovlig valgte ordfører og vil gjøre vårt ytterste for å etablere gode samarbeidsrelasjoner med ham til kommunens beste. Det er en tid for alt, og nå er tiden kommet gjensidig respekt og folkeskikk framfor personkarakteristikk og undergraving av hverandre.»

Man kan stille spørsmål hvor ansvarsfull posisjonen er som innehar 28 av 35 representanter når de overser ordfører på en slik måte.

Det er ikke vanskelig å forstå at ordfører fra H og representanter fra FrP vil ha en lovlighetskontroll på mye som skjer av vedtak hos denne flertallsgjengen bestående av AP,SP,SV og MDG.

Lovlighetskontroll utvalg for Strategi og Drift, samt Lovlighetskontroll i reduksjon godtgjørelse ordfører ligger som kjent inn for juridisk uttalelser.

Inntil vi får en ekstern uttalelse også her, er det umulig å vite hvordan dette spillet ender.

I mellomtiden må vi forlange at kommunestyrets flertall i samarbeid med ordfører, tar tak i viktige kommunale politiske saker som gjelder denne kommunen, og ikke hindrer ordføreren , som er kommunens øverste politiske leder, til å gjøre jobben sin.

Nå forskyves viktige saker ut i evigheten, noen unnlater å møte opp, og stiller admistrasjonen i en håpløs situasjon.Vi er vitne til et kommunestyre som ikke fungerer fordi kommunikasjonen ikke er på plass.

Posisjonen må på et eller annet tidspunkt gå i samarbeid med ordføreren, han må få utøve sine plikter som normalt sett hører inn under hans instruks.

Rådmann, varaordfører og ordfører må skape ro og orden i kulissene ,og finne de gode politiske løsningene sammen med resten av kommunestyret.

Det er ikke lurt å drive soloutspill som enkelte kommunerepresentanter gjør nå, det er heller ikke holdbart at man ikke møter opp når ordfører innkaller til møte.

Det er heller ikke særlig betryggende at saker til behandling blir utsatt.

Jeg vil avslutningsvis si følgende:

Listen Folkeopprop fra innbyggerne i nye Ørland Kommune mht redelighet og omdømme som ligger under www. Underskrift.no driftes av meg, og 326 personer har skrevet under på denne listen. Det er personer som er interessert i kommunen sin, som vil alt vel for denne kommunen, og som i god tro har stemt på våre folkevalgte.

Jeg har fått mange meldinger og telefoner, og møtt flere av dere.

Nå er det på tide at kommunestyret samlet sett viser dere respekt.

Dette er blitt en betent situasjon, la den ikke bli kronisk...