«Har kommunen råd til å se bort fra denne muligheten til å utsette nye ungdomstrinnsbygg?»

«En utsetting av de enorme investeringskostnadene ved nye bygninger for ungdomstrinn på Stadsbygd og Vanvikan i Indre Fosen kommune vil gi kommunen økt økonomisk pusterom», starter Jan Erik Furunes dette leserinnlegget med å skrive.

Illustrasjonsbilde: Stadsbygd skole. 

Debatt

Dette er mulig hvis bygninger til Johan Bojer Videregående skole kan omdisponeres til bruk for Åslys skoles mellomtrinn (5.-7.) fra 2023, for eksempel i en prøveperiode på 3 til 5 år.

I denne perioden kunne i så fall alle ungdomselevene fra Vanvikan, Stadsbygd og Åsly samles på Åslys skoles arealer i 2.etasje, som nå deles av mellomtrinn (5.-7.) og ungdomstrinn.
Dette kan godt skje uten dyre ombygninger. Mellomtrinnets arealer på Åsly er like og er et speilbilde av ungdomstrinnets, noe jeg for min egen del konstaterte da jeg som skolens datidige plasstillitsvalgt fikk delta i planleggingen av den nye skolen i 2013-2014.
Åsly har nær 500 kvadratmeter lite utnyttet areal i kjelleren, og også ungdomstrinnet bør kunne dra fordel av spesialrom ved den videregående skolen hvis denne blir til disposisjon.

Skoler bør først og fremst planlegges på elevenes premisser, og som ungdomskolelærer med erfaring fra Blussuvoll, Stadsbygd og nå Åsly skole ser jeg åpenbare fordeler ved en større møteplass for elevene innenfor ungdomsskoletriangelet Vanvikan-Stadsbygd-Åsly:
Mer romslige faglige valgmuligheter er bare en fordel: I dag er kommunens største ungdomsskole blitt for liten til å tilby tysk, for eksempel, fordi det er for få interesserte.
Men viktigere er etter min mening å tilby ungdomsskoleelevene en større sosial møteplass, der overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet gir mulighet for nye vennskap.
Kan kommunen ta sjansen på IKKE å tilby ungdommen denne muligheten til økt tilknytning?
En slik samlet ungdomsskole vil også kunne gi et mer attraktivt arbeidsmiljø for nye lærere.

Skremmende stor ville denne ungdomsskolen ikke bli, bare halvparten så stor som en ungdomsskole i Trondheim. Indre Fosens nabokommune gSteinkjer har mer enn dobbelt så mange innbyggere og dobbelt så stort areal, men like mange offentlige ungdomsskoler!

Barnetrinnet ved Åsly vil få et minst like godt og trygt tilbud som før ved en slik løsning:
Småtrinnet (1.-4.) vil kun få ungdomsskoleelever som naboer i stedet for noe mer viltre mellomtrinnselever. Mellomtrinnselevene kan få vel så god tilgang til rom, kantine og alternative undervisningsarealer, og lærermiljøet ved mellomtrinnet bør kunne fungere like godt i Johan Bojer vgs’ lokaler som ved Åsly, forutsatt god, deltagende planlegging.

Har Indre Fosen råd til å se bort fra denne muligheten til å utsette nye ungdomstrinnsbygg?


Jan Erik Furunes
Lektor med fem år tilleggsutdanning