«Jeg ber om at dere bruker fornuft …»

«Det er når jeg leser at det planlegges bygging av et fast amfi (skrått gulv) i Yrjar at jeg reagerer», skriver blant annet Arve Width i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde av møterom Yrjar.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Ser i Fosna-Folket av fredag 31. januar at våre politikere har satt av 3.75 millioner kroner til å bygge om, og renovere, møterommet Yrjar i gamle Ørland Rådhus.

Jeg skal være den første til å støtte dem i at det er et behov for nye møbler og nye gardiner. Det er også mulig at det er behov for en oppgradering av det tekniske utstyret lys/lyd/mikrofoner mm.

Det er når jeg leser at det planlegges bygging av et fast amfi (skrått gulv) i Yrjar at jeg reagerer.

Da vi planla Ørland Kultursenter satte vi tre bokstaver foran alle rom: SAM.

Sambruk-Samlokalisering-Samhandling. Slik ble det, og det har fungert ypperlig.

Ved en ombygging av møterommet til å få et fast amfi så vil fleksibiliteten forsvinne, og rommet vil bli stående tomt store deler av året.

Vi har en rekke eksempler på arrangementer som krever flatt gulv. Kulturskoleundervisning, servering, konserter ifm festivaler og mye mer er utelukket hvis gulvet gjøres om til fast amfi.

Derfor kjære politikere/administrasjon: IKKE BYGG FAST AMFI I MØTEROM YRJAR.

Jeg vil tro at ved å gjøre rommet trivelig med nye møbler, tekstiler og farger så får vi et fleksibelt og anvendelig rom for brøkdelen av prisen.

Jeg ber om at dere bruker fornuft…

Arve Width