«Fellesnemnda ønsket å følge nærhetsprinsippet»

«Foreldre som er på barnekontroll ved Helsestasjonen i Bjugn får nå beskjed om at neste kontroll blir på Brekstad», opplyser Per Odd Solberg i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Foreldre som er på barnekontroll ved Helsestasjonen i Bjugn får nå beskjed om at neste kontroll blir på Brekstad. Oppstart der er satt til 1/3-20. Dette er i utakt med hva Fellesnemndas ønsker. Fellesnemnda ønsket å følge nærhetsprinsippet ved lege og Helsestasjonene i daværende Bjugn kommune. I saksprotokoll i Nye Ørlands utvalg for helse og familie av 27/11-19 står det "Vi støtter samling av tjenester og fagmiljø i familiens hus,med Helsestasjon på Brekstad."

Fellesnemnda var på den tida nedlagt. Forslaget blir så vedtatt bare noen uker etter i den nye kommunens budsjettmøte Kontakt med endel nye kommunestyrerepresentanter viser også at ikke alle var «klar over» flyttinga av Helsestasjonen fra Bjugn til Brekstad. Spørsmål om denne lite etiske dreining er forelagt rådmann, svar er pr. 15/1-20 ikke mottatt.

Ønsker at denne saken reverseres i førstkommende kommunestyre.

Per Odd Solberg