Telia: «Vi beklager på det sterkeste»

Telia beklager på det sterkeste ulempene det har fått for innbyggere og Indre Fosen kommune at Bergmyran og Verrabotn i Indre Fosen har vært uten mobildekning fra selskapet siden starten av januar.

Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia Norge  Foto: Telia Norge

Debatt

Telia har siden 4. januar 2020 hatt et større dekningsutfall i Indre Fosen. Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører for Indre Fosen kommune og innbyggerne. Telia ønsker å forsikre om at vi jobber på spreng for å løse feilen og at siste estimert rettetid er satt til 23. januar kl. 16.00.


Dekningsutfallet oppstod som følge av ekstremvær, hvor først strømmen forsvant fra området. Når strømmen kom tilbake var fortsatt våre basestasjoner nede. Etter gjentatte feilsøkinger i området viste det seg at en antenne hadde blåst ut av stilling og var defekt. Dette skjer heldigvis svært sjeldent. Så fort feilen ble oppdaget har vi gjort alt vi kunne for å få på plass en ny antenne.


Teknologi er sårbart, og selv om vi gjør vårt ytterste for at mobilnettet til enhver tid skal være oppe, vil det være forhold, slik som ekstremvær i dette tilfellet, som gjør at dekningen kan falle ut. Vi jobber alltid for rette opp feilen så raskt som mulig. Som regel klarer vi å rette feilen raskt, men enkelte ganger kan det dessverre ta lenger tid enn hva som er ønskelig.

Henning Lunde,

Kommunikasjonsdirektør i Telia Norge