«Liavatnet er udiskuterbart i Ørland kommune»

«Navneskiftet fra Botngård til Bjugn har etter min mening skapt ugreie i navnebruken», skriver blant annet Svein Erik Backe i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde fra Liavatnet.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

I Fosna-folket for fredag 10. januar er det en reportasje om en husbrann i Bjugn. Det går fram av reportasjen at det brant i en enebolig «øst for Liavatnet i Bjugn».

Jeg skjønner godt at journalisten bruker denne betegnelse, og for de fleste av oss vil den vel være naturlig.

Men nå har jo sentrum i den tidligere Bjugn kommune skiftet navn fra Botngård til Bjugn.

Liavatnet er jo udiskuterbart i Ørland kommune, og jeg tror de fleste ville synes det ville vært unaturlig om noen for et par år siden hadde skrevet «øst for Liavatnet i Botngård».

Er det da slik at stedsbetegnelsen Bjugn har flere ulike betydninger?

Personlig lyder det greit i mine ører med f.eks. Mølnargården eller Ervika i Bjugn. Da er jeg litt mer tvilende til at f.eks. Oksvoll, Vallersund eller Lysøysund skal omtales slik etter kommunesammenslåingen, selv om alle disse stedene ligger i tidligere Bjugn kommune. Dette har jo sammenheng med nærheten til det opprinnelige området Bjugn.

En mulighet er jo selvsagt å bruke «tidligere Bjugn kommune’», men det er tungvint og klinger ikke like bra i alle sammenhenger.

Navneskiftet fra Botngård til Bjugn har etter min mening skapt ugreie i navnebruken. Og selv om den ovenfor nevnte bruket av stedsnavnet Bjugn fortsatt kan virke naturlig i mange sammenhenger, synes jeg det vil være nødvendig med en avklaring.

Etter min mening bør Fosna-Folket, som er avhengig av en korrekt bruk av stedsnavnet Bjugn, stå i spissen for en slik avklaring.

Svein Erik Backe