«Holder høy kvalitet, men må bli større»

«Det norske forsvaret er på riktig vei», framholder Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsperson i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Gjeldende langtidsplan har økt kvaliteten på en rekke områder og snur en langvarig trend med reduksjon av den norske forsvarsevnen. Dette ser vi svart på hvitt i Forsvarssjefens nye fagmilitære råd.

Forsvaret må bli større. Det er Forsvarssjefens viktigste anbefaling for neste langtidsplan. Skal reaksjonsevnen, utholdenheten og slagkraften økes ytterligere, trenger Forsvaret flere ansatte, flere vernepliktige og flere reservister. Krav til økt reaksjonsevne medfører at grunnleggende soldatopplæring bør flyttes ut av de operative avdelingene til egne utdanningsavdelinger.

Økt utholdenhet vil kreve økt bemanning og en øremerket personellreserve til de operative avdelingene. Å utnytte soldatens ferdigheter i en aktiv reserve etter endt førstegangstjeneste, bygger forsvarsevne.

Selv en beskjeden økning i bemanningen vil gi betydelig operativ effekt, i tillegg til å styrke beredskapen og reaksjonsevnen. Derfor bør den aktive reserven som er trent og øvd for avdelingenes oppdrag økes.

I en fersk rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt fremkommer det at et flertall av befolkningen ønsker at flere gjennomfører førstegangstjenesten. Det borger godt for forsvarsviljen og tilgangen på dyktige soldater.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske område. Norge er NATO i nord. Norge må ha evne til å ivareta NATO-alliansens forpliktelser i våre nærområder, og hevde våre nasjonale interesser. Norge har en viktig stabiliserende rolle i nordområdene.

Alternativet er at stormaktene opererer alene i våre nærområder. Norges evne til å fylle rollen som NATO i nord er derfor prioritert først i oppbyggingen av Forsvaret. Det anskaffes blant annet 52 toppmoderne jagerfly, nye ubåter, nye kystvaktfartøy, maritime patruljefly, artilleri, mer luftvern, lastevogner, panservogner og kjøretøy til HV. De neste årene skal det kjøpes nytt utstyr for godt over 150 milliarder kroner.

Neste fase i oppbyggingen av Forsvaret starter i 2020. Forsvaret må bygges sterkere med utgangspunkt i gjeldende langtidsplan. Forsvarssjefens anbefaling skal tas på alvor. Det er Stortingets ansvar.

Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsperson