«Dette vitner om manglende erfaringer og kompetanse med å kjøre på norske vinterveier»

Når skal våre ansvarlige myndigheter begynne å stille krav til de utenlandske vogntog-transportørene og deres sjåfører, med krav om obligatorisk kjøreopplæringen på norske vinterveier før dem får kjøre i Norge på vinters tid? Det er Per Ervik i Pensjonistpartiet som stiller dette spørsmålet.

Illustrasjonsbilde, arkiv.  Foto: Erik Eikebrokk

Debatt

Det er snart dagligdags i TV-nyhetene at utenlandske vogntog står utenfor veibanen eller utfører et kjøremønster som jeg betegner som totalt uansvarlig, da henger mister veigrepet å blir liggende på tvers over veien og med bare flaks dem klare å rette opp traileren slik at dem ikke treffer trafikk i mot! Men dessverre er ikke flaksen alle ganger ikke på deres side, og det ender med dødsulykker!

Da vi ser hvordan enkelte av disse vogntogene blir stående på rette veistrekninger og sklir og ikke kommer seg videre uten hjelp, så vitner dette om manglende erfaringer og kompetanse med å kjøre på norske vinterveier som er viktig årsak til at utenlandske, tunge trailere har adskillig høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker enn norske, tunge godsbiler!

Når skal våre ansvarlige myndigheter begynne å stille krav til de utenlandske vogntog-transportørene og deres sjåfører, med krav om obligatorisk kjøreopplæringen på norske vinterveier før dem får kjøre i Norge på vinters tid? Dette må bli obligatorisk krav snarest stilt i fra samferdsel og -veimyndigheter for å få gjennomført! Det er også viktig at transportørkjøperne må være sitt ansvar bevist ved bestilling av transport og stille krav til vinterutrustningen og erfaring fra kjøring på norske vinterveier ved kjøp av transporttjenester .

Uten at slike krav stilles, vil disse vogntogene med slike uerfarne sjåfører bak rattet vil være fortsatt til stor ulykkes-fare også for andre trafikanter på våre vinterveier med de alvorlige og tragiske konsekvenser å ulykker med tragisk utfall som vi stadig leser om i aviser og ser på TV og hører i radio!

Oppfordrer alle lakseprodusenter og andre aktører å sende deler av ferdig produsert laks å andre produkter sjøveien slik av vi får redusert den utenlandske trailertrafikken etter veiene!

Per Ervik
Pensjonistpartiet