«Norge må si opp sitt medlemskap i NATO. Nå»

«Ja til fred og miljø - Nei til NATO.» Det står å lese i innledningen i dette debattinnlegget fra Rakel S. Trondal og Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentanter for SV i Trøndelag.

Illustrasjonsbilde: AWACS E3-A på Ørland flystasjon under Trident Juncture i 2018.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Jordkloden står på randen av en klima- og miljøkatastrofe. Skal vi i Norge bruke våre økonomiske ressurser på å unngå en slik katastrofe, eller skal vi bruke ytterligere 25 milliarder kroner på våpenopprustning av vårt NATO-forsvar?

Gjør vi det siste, blir Forsvaret en enda større bidragsyter til klima- og miljøødeleggelser. SV mener tida er inne for at Norge, bla. gjennom FN, må bidra til atomnedrustning og fredsarbeid framfor et nytt våpenkappløp mellom USA/NATO og Russland.

NATO har alltid vært et viktig redskap for USAs aggressive utenrikspolitikk. Siden andre verdenskrig har USA vært innblandet i mer enn 250 kriger og konflikter rundt om i verden. Med president Donald Trump i NATO-førersetet er verden blitt et farligere sted å bo. Trump har også meldt USA ut av den globale klimaavtalen. NATO-landet Tyrkia har nå startet et folkemord på kurderne i Syria. Norge kan ikke fortsette å være nære samarbeidspartnere med land som driver overgrep mot folk overalt i verden, og som ikke vil bidra til å løse den globale klima- og miljøkrisa. SV mener derfor at Norge må si opp sitt medlemskap i NATO. Nå.

Norge må slutte seg til FNs internasjonale avtale om forbud mot atomvåpen slik Sverige og 120 andre land gjorde i 2017. Trøndelag SV er sterkt i mot at USA/NATO bruker Trøndelag som oppmarsjområde i sin rivalisering med våpenstormakten Russland. SV vil arbeide for at Trøndelag ikke skal være bombemål nummer en i en konflikt mellom USA/NATO og Russland. Norge må bidra til å dempe konflikten med vår store nabo i øst gjennom samtaler og naturlige handelsforbindelser. SV krever at de amerikanske marinesoldatene på Værnes sendes heim, og at alle USA-baserte våpenlagre i Trøndelag fjernes. Norge må etterleve sin lovnad til verdenssamfunnet om at ingen utenlandske soldater skal være plassert på norsk jord i fredstid.

Norge må omorganisere sitt offensive NATO-forsvar til et defensivt nasjonalt forsvar. Med utgangspunkt i nåværende økonomiske ressurser må Norge redusere sine innkjøp av F-35 jagerfly fra 52 til 26. Med en annen innretning kan Norge styrke Hæren og Heimevernet, og sikre forsvarets tilstedeværelse i hele landet. Med vår lange kystlinje må vi ha et sterkt sjøforsvar, inklusive overvåkningsfly. Det er viktig å satse på bekjempelse av nye trusler, gjennom god overvåking og etterretning samt en satsing på cyberforsvaret og bedre kunnskap om digital sikkerhet i samfunnet. For Norge vil det være naturlig med et nærmere forsvarssamarbeid med våre nordiske naboland.

SV mener at kravet fra Donald Trump og generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg, om at medlemslandene skal øke sine forsvarsbudsjett fra 1,5 % (Norge) til 2 % av brutto nasjonalprodukt er krigshissing. Tida er inne for å redde verden fra en klima- og miljøkatastrofe, og ikke for å ruste seg til en ny kald krig. Norge må bruke sine krefter på atomnedrustning og fredsarbeid gjennom FN, og bruke sitt oljefond til aktive investeringer for å redde klimaet og miljøet. Derfor sier SV ja til fred og miljø, og nei til NATO.

Rakel S. Trondal, fylkestingsrepresentant for SV i Trøndelag
Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentant for SV i Trøndelag