«De har omgått «loven», og har ikke hatt vanskeligheter med å finne fram til Sydens varme strender»

«Når det gjelder spissfindig jus, så kommer en ikke langt verken med alminnelig skjønn eller moral. Å stille opp mot hele røkla nå, om den såkalte "trygdesvindelen" er dumdristig, men jeg tør», starter Henrik A. H. Kløven sitt leserinnlegg med.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB scanpix

Debatt

Hva er sakens kjerne? Ved et såkalt administrativt enkeltvedtak innvilges klienten en trygdeytelse. Til slutt i vedtaksskrivet skal saksbehandler, i henhold til Forvaltningsloven, opplyse om klageretten. Dersom trygdemottaker ikke klager, aksepterer han/hun betingelsene. Betingelsene har hittil vært, dog ikke ihht. EØS-avtalen, at reise/opphold uten spesiell tillatelse, ikke er tillatt så lenge ytelsen gis. Slik jeg forstår det, har en rekke stønadsmottalere gitt blaffen i forordningen og reist allikevel. Utgangspunktet, i første omgang, er jo at disse visste at de gjorde noe galt. Hadde de klaget på vedtaket/opplysningen i henhold til passusen i EØS- avtalen, og så fått avslag, ja da hadde saken fått en annen vurdering.
Jeg har ikke fått med meg at verken enkeltpersoner, advokater eller de ulike dommerne har klaget/ domfelt med bakgrunn i EØS- avtalen.
For min del aksepterer jeg et offentlig vedtak eller en rettskraftig dom så lenge jeg ikke har en klar formening om at den er fullstendig gal.
Det er helt sikkert at det gjennom tidene er foretatt både enkeltvedtak og gale domsbeslutninger. Hva skjer hvis vi vender hele bunken og går tilbake i tid. Det vil bli omtrent umulig. Dette selv om vi i straffesaker kan vise til både Fritz Moen og andre.
Jeg kan ikke forstå at alle disse som nå omtales som de svakeste er så uskyldig. De har omgått "loven", og har ikke hatt vanskeligheter med å finne fram til Sydens varme strender.

Henrik A. H. Kløven