«Det sitter langt inne å skrive dette. Jeg føler stort ubehag, og jeg må bare få sagt det»

«Det ligger ikke til min natur å forsvare Høyre-folk, - jeg er ikke oppdratt slik. Men det ligger til min natur å forsvare mennesker, uansett politisk tilhørighet», skriver blant annet Greta Solbakk i Ørland SV i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsbilde fra Ørland kommunestyre.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Det sitter langt inne å skrive dette. De siste dagers hendelser har opprørt meg sterkt, jeg føler stort ubehag, og jeg må bare få sagt det.

Jeg har flere ganger de siste årene kritisert Tom Myrvold i full offentlighet. Kritikken omhandlet spesielt saken om utbygging og rasering av Brekstadbukta, og nå sist, hans forhold til meroffentlighet i Ørland kommune. Denne kritikken står fast! Dette handler utelukkende om politisk uenighet.

Så var jeg nylig med på, i kompaniskap med AP og MDG, å foreslå Tom som ordfører for fire nye år. Det skyldes ikke min begeistring for Høyre-politikk, men det var tre gode grunner til at jeg sluttet meg til forslaget.

For det første:

- en rimelig geografisk fordeling av toppvervene i nye Ørland kommune,

- å bidra til at våre nærmeste politisk allierte, AP, kom i posisjon

- hans personlige egnethet i ordførerrollen.

Tom Myrvold har nok sikkert sine vrange sider, som alle oss andre. Men, han er lovlig valgt med stort flertall. Jussen har talt, og vi må forholde oss til det. Jeg skjønner veldig godt at denne situasjonen er særdeles vanskelig for alle. Det jeg ikke skjønner, er metodene som tas i bruk for å få til en ønsket løsning.

Det lokale Høyres kollaps, brutte avtaler både her og der, skitne og ugreie nominasjonsprosesser, mangel på tillitt, samt jakten på makt, har vist oss at lokalpolitikk ikke engang kan nevnes sammen med ordet «Søndagsskole»!

Det ligger ikke til min natur å forsvare Høyre-folk, - jeg er ikke oppdratt slik. Men det ligger til min natur å forsvare mennesker, uansett politisk tilhørighet. Og derfor kan jeg ikke på noen måte forsvare det som har skjedd de siste dagene. Jeg tåler det ikke, og jeg holder det ikke ut!

Jeg kunne ikke signert brevet som flertallspartiene har sendt til ordføreren. Det ligger uuttalte trusler der, og det lokkes med å bli betalt ut av et valgt politisk verv. Slikt hører vel mer hjemme andre steder langt herfra?

Jeg tenker at dette bare er usigelig trist, og jeg gremmes over at voksne, oppegående folk som har søkt de fremste tillitsverv lokalt, ikke greier å løse floken som de selv har vært med å skape. Jeg er også mer enn oppgitt over hvordan denne prosessen har skadet politikkens og politikernes omdømme. Hvordan i all verden skal den kunne gjenreises?

Jeg lurer også på om ikke andre, menige medlemmer, i partiene AP, SP, SV og MDG føler samme ubehag som meg? Om ikke, blir jeg veldig forundret.

Denne prosessen er svært så uverdig, og jeg kan ikke skjønne hvordan noen kan komme rakrygget ut av den?

Greta Solbakk
Ørland SV