«Hvordan kunne jeg synke så lavt? Jeg lot meg tirre, og jeg er ikke alltid på mitt beste når jeg er opprørt»

Nå har bråket etter valget pågått for lenge, skriver Ogne Undertun (Ap) i dette debattinnlegget.

Ogne Undertun er varaordfører i nye Ørland kommune.  Foto: Audun Kopperud

Debatt

Hvordan kunne jeg synke så lavt? Jo, jeg lot meg tirre, og jeg er ikke alltid på mitt beste når jeg er opprørt. Dette beklager jeg.

En sak i Fosna-Folket på nett fredag den 1.11 med tittel «De prøver å skape umulige arbeidsforhold så jeg trekker meg fordi arbeidsforholdene er umulige» har bidratt til at jeg har fått en del pepper i kommentarfeltet under den saken. Og det kan jeg forstå.

Det er særlig et utsagn, som er noenlunde korrekt gjengitt, jeg opplever å bli kritisert for. «Varaordføreren sier kommunestyret ikke kan operere fra et utgangspunkt der det tar hensyn til en politikers familie. - Det hensynet må Myrvold ta selv. Kommunestyret må fatte de vedtakene man mener er best for kommunen. Myrvold må vurdere hvordan han skal forholde seg til det tilbudet han nå har fått, sier Undertun.»

Det som ikke kommer så klart frem i artikkelen er at alle mine svar er basert på konkrete utfordringer fra Myrvold. Utfordringene fikk jeg på telefon, så jeg kan ikke gjengi ordrett. I dette konkrete tilfellet oppfattet jeg at flertallet ble beskyldt for å bevisst gjøre det vanskelig for Myrvolds familie. For å ramme han. Jeg mener selvsagt at vi måtte vise forståelse for den vanskelige situasjonen Myrvold og dermed hans familie står i, som jeg for øvrig sa like før i artikkelen, og i andre artikler.

Jeg mener selvfølgelig at man må vise hensyn og omsorg for hans familie, men også for alle andre involverte familier. Det er nok mange personer og familier i flere parti som er berørt av den siste tidens konflikter, og det vil jeg beklage.

Nå har bråket etter valget pågått for lenge, såret mange mennesker, og troverdigheten til oss politikere blitt borte.

Valget er lagt bak oss og partiene AP, SP, SV og MDG står frem som en samlende og troverdig gjeng. Vi skal gjøre vår samfunnstjeneste og yte service til våre innbyggere.

Det er på tide nå å stoppe personforfølgelsen og i stedet rette oppmerksomheten mot det dette egentlig handler om, nettopp å bygge vår nye kommune. Vi ønsker å jobbe for å være en attraktiv bo og arbeidsmarkeds kommune.

Nå er det på tide, for ikke å si på høy tid, å gå videre. Vi har et viktig arbeid foran oss. Virkelige utfordringer å gripe tak i, virkelige problemer å løse.

Det er vanskelig å være lokalpolitiker og samtidig profesjonell i media. Vi har ingen PR-konsulenter, men jeg kan love å jobbe med å svare bedre når media ringer.