Debatt

«Dersom vi taper den saken, er vi ikke interessert i hvor skolen skal ligge»

Pensjonistpartiets Harald Fagervold har skrevet dette leserinnlegget etter valget i Indre Fosen kommune.

Harald Fagervold.  Foto: Audun Fegran Kopperud

Debatt

Pensjonistpartiet i Indre Fosen er fornøyd med valget, vi gikk fra to representanter til å være ca ti stemmer fra å få inn fem! 

Nå har hverdagen kommet. 

PP vil orientere innbyggerne i kommunen:

1. PP holder det de lover. 

2. Vi mener fortsatt at vi vil beholde de to videregående skolene vi har. 

3. Dersom vi taper den saken, er vi ikke interessert i HVOR skolen skal ligge. Vi hiver oss altså ikke inn i kampen om plassering/tomt. 

4. SJØLYST er fraflyttet og er tenkt revet. PP vil beholde Sjølyst, uansett. Den kan overtas av en privat eier for en krone, mot kontrakt om utleie, både til eldre og andre. 

5. Når Sjølyst består, må skolen bygges i høyden for å utnytte tomta.(dersom den blir bygd) 

6.Kommunens økonomi viser at stordelen av vårt overforbruk skyldes underskudd på kommunens eiendommer. PP mener at flesteparten må selges:" la leier få leie", selg til leier for takst. Leier får en rimelig bolig og eier blir kvitt en betydelig utgift. Vinn-vinn. 

7. Kommunen har for stor gjeld, men har reservekapital som dekker rente/avdrag. For å senke gjelda foreslår PP :

Stadsbygd skole skal bygges, likeså både barnehage og skole i Vanvikan. Lys disse tre ut som ett anbud, la entreprenøren overta byggene etter tre år, inngå en 30 års leieavtale mellom kommune og entreprenøren. Byggene blir billigere bygget og de driftes av de som kan den jobben. Vinn-vinn. 

8. Dette kan gjøres,  også med andre relativt nye kommunale bygg. 

Indre Fosen Pensjonistparti 

Harald Fagervold 

Stolt leder