Debatt

«Poenget her er nettopp at vi ble hindret å ha flere og reelle forhandlingsmøter med Ap»

Høyres kommunestyrerepresentanter Anne Bjørnerud og Tore Melhuus svarer i dette leserinnlegget på tidligere tilsvar i debatten om Ørland Høyres forhandlinger før valget i nye Ørland kommune.

Anne Bjørnerud og Tore Melhuus satt sammen med Hans Kristian Norset i Høyres forhandlingsutvalg.  Foto: Ina Marie Holseth

Debatt

Svar på uttalelser i Fosna-Folket debatt fra Norset og Aaland.

Norset gjengir en helt korrekt framstilling av de møtene som har vært mellom Sp, Ap og Høyres forhandlingsutvalg før valget. 

Et samlet forhandlingsutvalg hadde ett møte med Ap. Der var det bare sonderinger, litt prat rundt muligheter. Ikke noe konkret kom ut av det. 

Det Norset unnlater å nevne er at Ap ønsket flere møter med oss, noe de ikke fikk. På den måten er det ikke bare to i forhandlingsutvalget i eget parti som henges ut som løgnere, men også Aps forhandlingsutvalg må tåle det samme. 

Poenget her er nettopp at vi ble hindret å ha flere og reelle forhandlingsmøter med Ap. Og at vi dermed mistet et sterkt forhandlingskort samt en valgmulighet.  

Vi ble forelagt avtalen med Sp som eneste mulige vei til å komme i posisjon. Så det går kanskje an å si at den var forankret. Intet galt med denne avtalen, men den var ikke forhandlet fram i fellesskap, men i detaljer mellom Norset og en fra Sp.

Vi tror også at han bagatelliserer egne anstrengelser for å få Myrvold til å trekke seg fra lista. 

Kommentar til Aalands svar.

Nei, vi er ikke interesserte i å skylde på andre. Vi ønsker at rett person skal få både den ros og den ris som tilkommer vedkommende.

Det høres så hverdagslig ut dette at seniorene fant det ekstra vanskelig å avgi sine stemmer denne gangen, som Aaland uttrykker. Eller at "de ville ha tips". I dette ligger det mye mer enn det som står ordrett. 

For det første. Hva var annerledes denne gangen som gjorde at det plutselig ble så problematisk å stemme? Listene er sånn som de har pleid å være. Regner med at seniorene har lang fartstid som velgere. Kjenner dem også som oppegående folk som fint greier å spørre seg fram dersom det er nødvendig for eksempel hos de hjelpsomme funksjonærene i valglokalene. 

Hvis SH ville ha en pep-talk før valget, kan vi navngi flere som var til stede i møtet og som kunne vist fram ei Høyre-liste og fortalt hvordan det skulle kumuleres og slenges dersom de ønsket dette. Det finnes ingen god grunn til at Aaland måtte gjøre denne jobben. Særlig siden han brukte liste fra et annet parti. I et møte i regi av Høyre var ikke dette spesielt naturlig.  

For det andre. Da står det vel egentlig igjen bare det at Aaland var kalt inn til dette møtet av en helt annen årsak. Ikke for å gi en oppskrift for hvordan man skal fylle ut og brette lista. Men de tipsene han nevner i sitt eget innlegg skulle nok heller gå på hva medlemmene i SH skulle stemme på. Og det var ikke sitt eget parti. 

Dette føyer seg perfekt inn i den historien som kom fram i løpet av siste del av valgkampen. Nemlig at Aaland drev aktiv valgkamp for et annet parti. Vi anerkjenner alle dem som kom og fortalte oss om denne virksomheten enten det nå var på stands, ved husbesøk eller i private møter. De har opplevd og sett det selv, og vet at det er sant.  Og vi er helt sikkre på at en del av dem også leser dette innlegget i lokalavisa si. 

Thor Bretting   

Anne Bjørnerud 

Kommunestyrerepresentanter Ørland Høyre

Fosna-Folket har gitt Høyres forhandlingsleder Hans Kristian Norset anledning til å imøtegå beskyldningene om at han unnlot å nevne til resten av forhandlingsutvalget at Ap, før valgdagen, ønsket flere møter med Høyre. Han svarer slik:

«AP har kontaktet meg kun 3 ganger etter vårt forhandlingsmøte med dem tor 5. sept. og frem til valgkvelden.

1) Lørdag 7.sept kl 21:34 mottok jeg en SMS fra Undertun der han skriver "SP presser hardt for avtale. Vi vil helst til dere og holder igjen». Jeg svarte ikke med en gang da vi tidligere på dagen hadde gjort avtale med SP, og så glemte jeg å besvare denne midt i trøskinga.

2) Fredag 6. sept kl 19:48 mottar jeg SMS fra Gunnhild Tetli der hun skriver «Er det ellers noe nytt?», hvor jeg besvarte «lite nytt, men skal ha en prat med mine ila morgendagen»

3) Søndag ca kl 21 ringte jeg opp et ubesvart anrop fra Gunnhild Tetli der vi i samtalen avtalte å prates valgkvelden.

Andre henvendelser fra AP har ikke funnet sted i nevnte periode, noe jeg har fått bekreftet fra AP også.

Ellers : Ingen «ble forelagt avtalen med SP som eneste mulige vei til å komme i posisjon» det er i beste fall en usannhet, avtalen var noe vi samarbeidet om inkl ordfører, og vi i Høyre ba til og med SP om å signere avtalen i møte lørdag, men SP ønsket å vente til mandag, noe som kan bekreftes av SP».

Fosna-Folket har gitt Høyre-medlem Einar Aaland anledning til å imøtegå beskyldningen om at han skal ha motarbeidet Høyres valgkamp. Han svarer slik:

«Jeg vet ikke helt hva toppene i Høyre forsøker å oppnå, men det er tydelig at de jakter på syndebukker overalt rundt seg. Jeg har svart på det samme spørsmålet tidligere, og ingenting har endret seg. Jeg har ikke drevet en aktiv motarbeiding av Høyres valgkamp, og har ikke på det omtalte møtet i senior Høyre aktivt oppfordret noen til å stemme på andre parti, det ble poengtert at det måtte medlemmene selv bestemme. Det kan sikkert bekreftes av daværende styreleder eller leder av nominasjonskomiteen. Må si jeg tar avstand fra Høyrekandidatene sine dobbeltspill og uredeligheter».

Les mer: Behov for å sette deg inn i saken? I denne artikkelen får du valgdramaet kort fortalt dag for dag.