Debatt

«Takk for tilliten – Nå starter jobben»

KommuneLista har skrevet dette debattinnlegget etter at posisjonene er fordelt i Indre Fosen kommune.

Fra Kommunelistas valgvake.   Foto: Sigrun Overland

Debatt

I Indre Fosen er valg og fordeling av posisjoner god overstått. KommuneLista vil etter valget takke både tillitsvalgte, frivillige og ikke minst våre velgere. Dere har gitt oss tillit og valgt oss inn som en markant gruppe i kommunestyret i Indre Fosen. Vi ble tredje største parti med like mange representanter i kommunestyret som AP, som er nest størst. Det gjør oss til en maktfaktor som kommunestyret må ta hensyn til. Tilliten dere ga oss skal vi ta godt vare på.

Valget i Indre Fosen har gitt en sammensetning i kommunestyret som har plassert KommuneLista på siden som et opposisjonsparti. Dermed har vi fått begrensede posisjoner i råd og utvalg i forhold til den oppslutningen vi har fått. Det er velgerne som har bestemt det slik gjennom den sammensetningen som kommunestyret har fått. Det må vi bare respektere og vil arbeide ut ifra den posisjonen vi har fått.

I kommunens største valgkrets Rissa, ble KommuneLista det klart største partiet. Men selv om vi inviterte til samarbeid både med høyre- og venstresida, så fikk vi ikke delta i en eneste sonderingssamtale. I stedet valgte de gamle partiene å gå på tvers av ideologier og gamle partibariærer for å danne en storkoalisjon, kun med det mål for øye, - å holde KommuneLista utenfor.

Vi kan hverken bli sinte eller frustrerte over dette. Det er mer å betrakte som komisk og vi ser kun muligheter i dette. Vi tror denne kunstige koalisjonen vil briste når partiene etter hvert skal enes om praktisk politikk. Vi sa før valget at en stemme på H, SP eller AP kommer akkurat på det samme. Det vil kun bli en videreføring av dagens regime og nåværende politikk. Det ser ut til at vi fikk rett i det.

Vi kan love våre velgere at vi skal stå på for de saker vi har gått til valg på. Høyres Daniel Fenstad gikk ut og sa at nå kan videregående saken legges død for godt. Det blir i hvert fall ikke Kommunelista som legger den saken død. Framdriften i prosjektet står mer og mindre i stampe. Det er ofte det som blir resultatet når et prosjekt ikke er godt nok utredet på forhånd, og man samtidig skal drive det igjennom på alt for kort tid.

KommuneLista blir kanskje stående alene i mange av våre kjernesaker. Det er saker som er viktige for innbyggerne i de kretsene vi er valgt inn fra. Vi kan da bli de eneste som representerer disse velgerne og som vil være talsmenn for deres interesser. Det ansvaret skal vi ta på største alvor og vi skal ikke gi ved dørene. Våre 6 stemmer teller like mye enten vi står i posisjon eller i opposisjon. Om vi blir stående alene så får vi støtte oss på Henrik Ibsens ord i det treffende navnet En Folkefiende - «Den sterkeste står alene» :-)

KommuneLista