Debatt

«Jeg er dypt fortvilet over det uverdige politiske spillet som har foregått»

Senterpartiets Finn Olav Odde har skrevet dette leserinnlegget etter den siste utviklingen i maktkampen i Ørland.

Finn Olav Odde (Sp).  Foto: Audun Kopperud

Debatt

Jeg er dypt fortvilet over det uverdige politiske spillet som har foregått hos oss i nye Ørland kommune etter valget 9. september. Min fortvilelse er størst overfor dere, våre innbyggere og velgere, uansett hvilket parti dere ga stemme til. Det er vanskelig å tenke annet enn at politikerforakt er det som fester seg hos mange, mange av dere.

For min egen del har jeg hele tiden ønsket å spille med åpne kort. Jeg har omsorg for hver og en av dere innbyggere, vil det beste for dere alle. Når det oppstår situasjoner med intriger vi alle burde føle oss for gode til å delta i, så er ikke dette min styrke. Dette er et spill jeg behersker dårlig.

Som jeg har sagt tidligere, så har jeg vært villig til å stille min plass til disposisjon dersom noen mener det er til det beste for en samlet ny kommune. Jeg vil verne om folkestyret og lytte til sunt bondevett.

Jeg vet ikke om siste kapittel i den farsen vi har havnet i er skrevet. Det er ikke jeg som bestemmer det. For min egen del, etter Fylkesmannens avgjørelse, føler jeg umiddelbart en merkelig lettelse over ikke å sitte som ordfører eller varaordfører. For meg er det viktigere å kunne gå på butikken, kulturhuset og idrettshallen og møte alle dere sambygdingene i nye Ørland med rak rygg og hevet hode. Det er uendelig mye viktigere enn det er å oppnå posisjon for min egen del gjennom et uverdig politisk maktspill!

Jeg vil fortsette å ha tro på at ærlighet varer lengst, og gjøre mitt beste for at nye Ørland blir en god kommune for alle. Min lojalitet og mitt hjerte vil alltid ligge hos alle dere som utgjør våre over 10.000 flotte innbyggere. Jeg er glad i dere alle! 

Med beste hilsen

Finn Olav Odde, 

Senterpartipolitiker i nye Ørland kommune