Debatt

«De som trakk seg fra lista til Høyre har jobbet hardt i kulissene for at ikke Høyre skulle få ordfører»

Ørland Høyre ved Thor Bretting, Anne Margrethe Bjørnerud, Tore Melhuus og Trond Amundsveen har sendt Fosna-Folket dette leserinnlegget.

Thor Bretting (t.h.) sammen med Høyres ordførerkandidat og fungerende ordfører Tom Myrvold.  Foto: Ina Marie Holseth

Debatt

Det har vært mange innlegg om Ørland Høyre siden valget. Ser på mange av innleggene så er det mye usannheter, og vår versjon er slik vi har opplevd det. Det er brukt en del grove ord av enkelte på facebook diverse innlegg.

Vi starta allerede i vinter med å få på plass våre listekandidater. På det første møtet var det en del blanke stemmer ifm med valg av ordførerkandidat. På det neste møte skulle vi ha på plass de resterende kandidatene. Vi hadde totalt 41 kandidater, og kandidatene ble enstemmig valg inn fra nominasjonskomiteens liste.

Så begynte uroa i partiet. I slutten av april var det flere som trakk seg fra lista. De samme personene la et trykk på vår ordførerkandidat om at måtte trekke seg. De ville senere inn på lista igjen, men fristen som var 30. april hadde gått ut, og dermed opptrådde de som en opposisjon i eget parti. Det var flere meldinger og kommentarer på facebook om at vår ordførerkandidat måtte trekke seg. Vi hadde en lang valgkamp, og her uteble de som opponerte. Det gjorde også mange styremedlemmer. Valgkampene besto av personer som sto på den lista vi gikk til valg på. På det ekstraordinære årsmøtet ble 2 nye personer valgt inn i styret, etter at de hadde blitt foreslått av de som meldte seg ut av lista. De fikk valgt inn personer fra samme opposisjonsgruppe. De hadde tydeligvis jobba i kulissene med å få med seg personer de hadde valgt seg ut. Det ekstra ordinære årsmøtet hvor det møtte ca 65 personer, var stemmene ca 50/50 under valget.

Siste uka før valget var vi på et møte i Senior Høyre. Her var det lagt opp til info om valget, og den som var innleid til å informere var en av våre som hadde trukket seg fra lista. Han kunne informere at han ikke likte listetoppene i H samt listetoppene i SP. Han kunne fortelle at han allerede hadde stemt, og han stemte på Ap. Han ga en personstemme til en litt lenger ned på Sp samt 1 personstemme til 1 i H. Vi tok ordet etter dette og håpet at vi i H stemte H, men det var tydelig gjort et forarbeid her som skulle jobbe mot H.

Så til valgdagen. Her kom styreleder med en underskrevet avtale med Sp. Her var det bare å signere. Vi trodde da at det hadde vært reelle forhandlinger mellom partiene. Men i ettertid er det kommet frem at styreleder har hatt flere samtaler på egenhånd med Sp. Han hadde også tatt kontakt med Ap og sagt at han ville ikke at Ap og H skulle samarbeide. Dette hadde han gjort på egen hånd. Han ringte flere ganger til vår ordførerkandidat om at han måtte trekke seg fra lista. I ettertid så har 2 av våre medlemmer i forhandlingsutvalget bekreftet dette. De hadde ikke vært med på forhandlinger på forhånd. De fikk en ferdig laget avtale, som de skulle signere på. Det er ikke slik et forhandlingsutvalg skal bli behandlet. Under et gruppemøte med Sp kjørte Sp veldig hardt på om vi sto for avtalen. Det var høy tone og flere kommenterte i ettertid at det var ufin opptreden av Sp. Så i dette møtet sier en av våre at han ville støtte vår ordførerkandidat som ordfører. Da sprakk det for Sp. Vi gikk hver for oss inn i egne gruppemøter. Da H kom tilbake etter sitt gruppemøte hadde Sp gått i møte med Ap. Her ble det full forvirring. Her var det Sp som brøt avtalen og gikk i dialog med A. Da gikk vi igjen i eget gruppemøte, og etterpå var forhandlingsutvalget vårt i dialog med Ap. Her ble det enighet om at vi ville samarbeide under valget. Valget ble gjennomført og H fikk ordfører og Ap fikk varaordfører med overveldende flertall. I ettertid har Sp igjen tatt kontakt med Ap, og nå er de blitt enige om en ny avtale.

I ettertid så er det sendt inn en rapport fra organisasjonsutvalget i Ørland Høyre. Gruppa består nesten bare av de som trakk seg fra lista, og det er en rapport som er meget kritisk til vår ordførerkandidat og vårt arbeid. Den er skrevet i en tone som er både er full av sterke ord, som går inn under trakassering og mobbing mot vår ordførerkandidat.

Konklusjon:

De som trakk seg fra lista til H har jobbet hardt i kulissene for at ikke H skulle få ordfører. Begge de avgåtte lederne i H har jobbet mot at H skulle komme i posisjon. Nå er vi der vi er i dag hvor vi fikk valgt inn vår ordførerkandidat med overveldende flertall, men som noen vil ta et omvalg om. Her må de på sentralt hold bestemme hva som er rett og riktig. Vi får se hvordan det går. Nå håper jeg at årsmøtet i Ørland Høyre i november finner personer til styret, som vil jobbe sammen og med våre kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter. Lykke til.

Hilsen Høyre ved

Thor Bretting                                  

Anne Margrethe Bjørnerud                          

Tore Melhuus                                                                         

Trond Amundsveen

De avgåtte Ørland Høyre-styrelederne Hans Kristian Norset og Ola Vollan samt Høyre-medlem Einar Aaland svarer på påstandene i denne artikkelen.