Debatt

«Forventningenes falitt»

Dagfinn Aune har skrevet dette leserinnlegget etter valget i Ørland kommune.

Dagfinn Aune.  Foto: Arkiv

Debatt

Jeg prøvde for en tid tilbake å gjøre rede for hvilke forventninger det må være lov å ha til bygdas beste, ordføreren. Jeg kom til at vedkommende må inngi respekt. Han må kunne fremstå som en ener i alle formelle sammenhenger. En ordfører driver ikke med lureri, og han går i bresjen for alle gode tiltak, også de han selv stemte imot. Uansett hvilken utdannelse han har, får du inntrykk av at han kan sine ting. I tillegg er han kommunens sentrale politiker. Han prioriterer ikke særinteresser, særlig ikke sine egne.

I lys av det som har skjedd den siste måneden, må det være lov å spørre: I hvor stor grad er våre forventninger innfridd? Her hos oss hadde vi/har vi tre reelle kandidater. For meg er et sentralt begrep av avgjørende betydning, nemlig begrepet EGNETHET. Hvem av de tre er best egnet til å bli ordfører, gitt de forventningene vi har til det å være folkets fremste representant? Det er åpenbart ikke stemmetallet som et avgjørende.

Senterpartiet satt med nøkkelen, men nominerte ikke den med størst erfaring og egnethet. Hadde den gamle Hallgeir blitt satt på toppen, ville dagens situasjon ikke oppstått. Det ville knapt blitt diskusjon.  Men slikt nevnes kun i liten grad. Det minner om elefanten i rommet, om det som helst skal være usagt, men som likevel er mer enn viktig.

I dag er det krig mellom partier i Ørland. Til stor fornøyelse for omgivelsene.

Men verst av alt er vår lokale borgerkrig – i «de dannedes parti». Til stor forundring for oss.

Og etter hvert – til irritasjon for de fleste.

Dagfinn Aune