Debatt

«Her går det en hurtigbåt forbi og kan ikke anløpe Hasselvika?»

Frøydis Aksnes har skrevet dette leserinnlegget om hurtigbåtforbindelsen til Hasselvika.

Hurtigbåthavna i Hasselvika.  Foto: Arkiv

Debatt

Endring i rute 800 fra og med 7.oktober: Avgangen fra Brekstad kl 06:05 flyttes til kl 06:15 og vil ikke lenger betjene Hasselvika. Avgangen fra Trondheim kl 16:25 flyttes til kl 16:30 og vil ikke lenger betjene Hasselvika.

Det er ikke til å tro! Her går det en hurtigbåt forbi og kan ikke anløpe Hasselvika? Fosenregionen er stor, og det går ferjer, busser og hurtigbåter på kryss og tvers. Det fine med det er at folk faktisk kan velge den beste og mest effektive reisen til/fra jobb kollektivt. Nå skal det sies at alt er ikke optimalt, det mangler litt. Men denne endringen  er som om den lenge  etterlengtede bussen mellom Leksvik-Rissa kom på plass, men ikke ville stoppe i Vanvikan. Her må "noen" ha snakket sammen på det berømte bakrommet. Fosen er avhengig av et godt samarbeid, også om kollektivtrafikk, da mange reiser på kryss og tvers. 

Har jo registrert at det har vært misnøye fra enkelte om at hurtigbåten Trondheim - Brekstad må gå innom Hysnes, men det tar ikke mange minuttene. Ikke ser det ut til å være kapasitetsproblemer på båten heller. Og kan ikke se at det er store økonomiske besparelser på å kutte ut 2 avganger .Hvilket tilbud sitter de fra Fevåg/Hasselvika igjen med? Det er ikke bussforbindelse fra Fevåg til Rissa som passer med vanlig arbeidstid i Trondheim .eller for andre som skal til Hasselvika.. Å sette opp en buss fra Fevåg som korresponderer med buss videre til Trondheim vil nok koste mere enn at hurtigbåten anløper Hysnes. Så de skal altså skvises ut fordi noen får litt lengre reisetid mellom Trondheim - Brekstad. Her bor folk i Fevåg/Hasselvika/Brekstad/Trondheim som ikke lengre får benytte hurtigbåt som faktisk går rett forbi. Nå må de sette seg i bil og benytte ferje Flakk-Rørvik eller hurtigbåt Trondheim - Vanvikan. Er det et tilbud man kan være stolt av?

De reisende på hurtigbåten Trondheim - Brekstad bør tenke seg om, vi må dele på godene, og at en da bruker 5 min mer på reisen slik at andre kan få samme fordel som en selv, skulle faktisk være innlysende. Ser at Trondheimsfjord  Pendlerforening mener at det kan settes opp en shuttlebåt mellom Brekstad-Hysnes. Det spørs om det er økonomi i det, det er mange om samferdselsmidlene i Trøndelag. Går ut fra at Pendlerforeningen også skal ivareta reisende fra Hysnes. Men her er altså noen fått prioritet framfor andre. Det er altså  greit at de fra Fevåg/Hasselvika skal få en lengre arbeidsreise, så lennge de fra Trondheim - Brekstad cruiser forbi uten omtanke for andre?  Og hva med politikerne på Brekstad, har ikke de også ansvar for andre arbeidsreisende enn de som jobber på Brekstad/Trondheim? Og hva med arbeidstakere på Hysnes Helsefort? Hensikten med kollektivtilbudet må jo være at flest mulig kan bruke det, og da må man også tenke smart.

Jo da, det ble støy da det for mange år siden kom forslag om at hurtigbåten fra Vanvikan skulle gå om Frosta, men det utgjorde mer enn 5 min.  Samferdselsmidlene øker ikke, så vi må ta innover oss at vi av og til må dele med andre, selv om det kanskje fører til litt ulempe for noen få. Så jeg vil oppmunter alle politikere i Indre Fosen til å storme AtB og fylket for å få på plass tilbudet fra Hysnes igjen, gjerne  sammen med politikerne fra Ørland. Jo da, det heter at "Til lags åt alla kan ingen gjera" men vi kjenner også godt til "Du skal ikke tåle så inderlig vel".

Frøydis Aksnes