Debatt

«Utmelding av Høyre»

Ola Vollan har meldt seg ut av Høyre etter kun to uker som styreleder i lokallaget i Ørland. I dette leserinnlegget forteller han om hvorfor.

Ola Vollan.  Foto: Audun Fegran Kopperud

Debatt

Jeg vil med dette meddele styret i Ørland Høyre om at jeg melder meg ut av Høyre, og at jeg trekker meg som styreleder i Ørland Høyre og styremedlem i Ørland Senior Høyre.

Utmeldelser fra Høyre den siste tiden kommer på grunn av Tom Myrvolds løgnaktige og uriktige påstander om skyldspørsmålet ifm brudd på inngått avtale mellom Høyre og Senterpartiet.  Jeg refererer til medias oppslag om denne saken. Derfor må Tom Myrvold trekke seg ut av politikken i Ørland. Pr dato er det 13 som har meldt seg inn, 10 av dem mens det var fred og optimisme i partiet , mens pr i dag er det 14 som har meldt seg ut.

Det er skuffende at Anne Bjørnerud og Tore Melhuus også forsvarer disse uriktige påstandene. SP-gruppen er overbevist om at Høyre brøt avtalen. Ordfører Ogne Undertun (ordføreren i Bjugn) har beskrevet hvordan det har foregått arbeid med forsøk på å bryte avtalen i hemmelighet. Jeg skrev under på avtalen sammen med Tom, Anne, Tore mf.  Jeg stolte på dem, men det viste seg at det var de ikke verdig.

Derfor er det ikke annen utvei for meg enn å melde meg ut av Høyre. Jeg klarer ikke å finne unnskyldninger for at avtalen ble brutt på denne måten.

Hvor lenge skal løgn, usannheter og beskyldninger få florere før noen setter en stopp for disse uverdige forholdene? Er det ikke Trøndelag Høyre som skal ha ansvaret for det?

Nå må Tom tre tilbake, slik at politikere med god moral og sin integritet i behold, igjen kan melde seg inn og begynne å drive POLITIKK til det beste for Høyre og Nye Ørland kommune.

Er det riktig for innbyggerne i Nye Ørland, folk fra alle partier å ende opp med en ordfører som over tid har mobbet, trakassert og løyet til politiske motstandere, spesielt i vårt eget parti?

Har vi fått den ordføreren som folket i Ørland ønsket?

Jeg har stor respekt for alle som bor i Nye Ørland uansett hvilke parti de tilhører. Det bør alle respektere. Det blir galt når politikerne prøver å mele sin egen kake bare for å få lønn og ordførerkjede. Det skaper politikerforakt.

Jeg har tro på at ærlighet og redelighet vil seire. At gode politikere vil styre Nye Ørland trygt inn i spennende og gode tider.

Uansett hva som skjer, ønsker jeg Ørland Høyre lykke til i tiden framover.

Med vennlig hilsen til alle gode partivenner.

Ola Vollan

Fosna-Folket har gitt ordfører Tom Myrvold (H) anledning til samtidig imøtegåelse av beskyldninger av faktisk art. Han svarer slik:

Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i eller måten nå Ola Vollan går ut på. Generelt mener jeg mistillitserklæringer gjennom media er lite konstruktivt og bidrar og vitner om manglende respekt og ingen forståelse for ulike hensyn og synspunkter andre medlemmer i partiet har forsøkt å kommunisere. Dialog er å foretrekke i kontrast til både monolog og debatt. Flere enn én må være involvert, og det handler ikke om å komme seirende ut av ordvekslingen. Det er fundamentalt viktig i arbeidet med å bygge en ny kommune. Mitt fokus er å bruke mine krefter på å gjøre en innsats for innbyggerne i Ørland. Jeg forholder meg til de organ som er bemyndiget til å ta stilling til det Vollan tar til orde for. Ut over det har jeg ingen kommentar.

Fosna-Folket har også gitt Anne Bjørnerud og Tore Melhuus anledning til samtidig imøtegåelse av beskyldninger av faktisk art. Anne Bjørnerud svarer slik:

1. Det har ikke vært arbeidet med å bryte avtalen i hemmelighet. Det har vært samtaler. Den mulige avtalen med Ap var selvfølgelig fristende, men Høyre stod på det som var avtalt (har skrevet om dette tidligere).

2. Sps oppfatning samsvarer ikke med Høyres. Vollan burde greie å la dette ligge som en uenighet.

Redaksjonell anmerkning:

Tom Myrvold, Anne Bjørnerud og Tore Melhuus har tidligere forklart at de mener å ha hatt gode grunner til å sette spørsmålstegn ved forhold rundt forhandlingene før valget og avtaleinngåelsen med Senterpartiet.

Høyres Tore Melhuus og Anne Bjørnerud, som satt i Høyres forhandlingsutvalg, har forklart at de etter valget gikk til Arbeiderpartiet for å få svar på hvilke tilnærmelser Ap hadde gjort mot Høyre like før valget.

Aps Ogne Undertun og Gunnhild Tettli har overfor Fosna-Folket forklart at de gjentatte ganger helga før valgdagen kontaktet Høyres forhandlingsleder Hans Kristian Norset og forsøkte å få et nytt møte med Høyre, uten at dette kom i stand.

Høyres Bjørnerud og Melhuus har forklart at de ikke fikk noen beskjed om Aps tilnærmelser mot Høyre like før valget, og har kritisert Høyres forhandlingsleder Norset for dette. Selv avviser Norset kritikken og viser til at avtalen med Senterpartiet var godt forankret i eget parti, og at utkastet også ble lagt fram for Melhuus og Bjørnerud lørdagen før valget. Avtalen ble signert to dager senere, og Høyres Myrvold, Melhuus og Bjørnerud var blant dem som signerte. Norset beklager imidlertid overfor Arbeiderpartiet dersom det er henvendelser han ikke har svart på.

Myrvold og Bjørnerud har også tidligere avvist at de før det konstituerende kommunestyremøtet hadde tatt noe valg om å bryte avtalen med Senterpartiet.