Debatt

«Man lærer av sine feil»

Ivar Hopen har skrevet dette leserinnlegget etter høstens kommunevalg i nye Ørland.

Ørland og Bjugn blir formelt slått sammen til én kommune ved nyttår. Den nye kommunen ligger an til å ha over 10 300 innbyggere og blir dermed Fosens største målt i innbyggertall. 

Debatt

Man lærer av sine feil.

Men det hjelper så lite for vi skal ikke gjennom enda en sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner. Hvilke feil gjorde vi? Tre helt åpenbare, for oss politiske amatører:

  1. Bestemme at navnet på nykommunen skulle være Ørland.
  2. Splitte kommuneledelsen i to geografiske grupper.
  3. Foreslå politisk toppledelse fra en av gammelkommunene.

Vi burde klart å finne et felles geografisk stedsnavn som dannet grunnlag for kommunenavnet, se til den nye Nærøysund kommune, blinkskudd! Hva med noe lignende som Kopparen kommune?

Hva skal områdenavnet for dagens Ørland kommune hete i framtiden, «Gamle Ørland kommune» kanskje?

Skal kaffepausene og korridorsamtalene foregå som «videokonferanser»? Er det en annen måte å sveise den nye administrasjonen og politikere sammen på enn å bygge en sykkelvei?

Å foreslå ordfører og varaordfører fra en og samme kommune er det motsatte av vilje til samhold og trivsel, hva enn omkampen av konstitueringen gir som svar, la oss dele disse to vervene etter den gamle kommunegrensen, for det første kommunestyre.

Ivar Hopen