«At du føler at du ble straffet på et vis er beklagelig. Mannskapet gjør kun jobben sin»

FosenNamsos sjø svarer i dette leserinnlegget på opplevelsen med ferga mellom Flakk og Rørvik Morten Antonsen nylig beskrev i lokalavisa.

Illustrajonsbilde fra en av fergene som i dag går mellom Flakk og Rørvik.  Foto: Geir Magne Sætre

Debatt

Det vises til innlegg av Morten Antonsen i Fosna-Folket 8. oktober vedrørende «Service eller straff, FosenNamsos».

FosenNamsos Sjø (FNS) har et ansvar for å sikre AtBs inntekter i sambandet samt ivareta kravene til punktlighet.  Vi anbefaler på våre nettsider passasjerer å møte frem i god tid før avgang (min. 10 minutter) av hensyn til plassering av kjøretøy på bildekket og best mulig utnyttelse av kapasiteten.

FNS har et ansvar for å yte god service til de reisende som er ute i god tid og som forventer at ferja skal gå på oppsatt tidspunkt.  Det er ikke bare deg Morten Antonsen som kjører i feil fil, dette gjelder også flere. 

Er man ute tidsnok, skal det være tid til å kjøre rundt og fortsatt rekke ferja.  Spesialservice med å vente på de som både kjører feil og samtidig er sent ute ville gitt konsekvenser, enten i form av dårlig punktlighet, økte kostnader for å bruke mer energi for å rekke ankomsttidspunktet på den andre siden av fjorden eller mindre ladetid ved kai. 

Du spør også om hvorfor du ikke kunne vært billettert om bord.  Det er lagt opp til Autopassbetaling på sambandet med betaling for ferjetur og bompengene for fylkesveien. Billettering om bord er kun for de som ikke har brikke.  Vi ønsker ikke å legge opp til manuell betaling for de som kjører feil, både fordi vi har erfart at det da krangles om rabattert pris og fordi læreeffekten da er begrenset.    

At du føler at du ble straffet på et vis er beklagelig, men vi velger likevel å se på det som god service til de andre reisende.  Mannskapet gjør kun jobben sin og yter service i flere ledd, både til oppdragsgiver og de reisende som var ute tidsnok samt viser at rutiner og regelverk blir fulgt.

Grete Fuglem Tennås,

administrerende direktør i FosenNamsos Sjø