Debatt

«Konsekvensen av dette er at jeg har meldt meg ut av Høyre»

Lars Arne Raanes skriver i dette leserinnlegget om hvorfor han melder seg ut av Ørland Høyre.

Lars Arne Raanes.  Foto: Arkiv

Debatt

Jeg hadde sett frem til og gledet meg til å bli med på å forme nye Ørland Kommune sammen med Ørland Høyre. Dette samarbeidet blir det nå ikke noe av for min del og jeg ønsker å fortelle hvorfor.

Rett etter basevedtaket i 2012 var jeg var med å etablere Støygruppa Ørland og har siden vært engasjert der. Har blant annet hatt gleden av å hjelpe mange huseiere med råd om støyisolering. Som innflytter i kommunen ble jeg raskt godt kjent med lokalsamfunnet via denne rollen.  Jeg var nå motivert for å bli med på andre fronter, så når spørsmålet kom fra nominasjonskomiteen brukte jeg ikke lang tid på å si ja. Det laget som nominasjonskomiteen i Høyre fremmet var et knallbra lag med bred og god sammensetning på alle måter så motivasjonen min var på topp for å bli med her.  Så kom varslersakene i partiet og mange gode folk trakk seg fra lista.  Jeg vurderte dette også selv, men landet på å stå på lista. Motivasjonen fikk en liten knekk etter alt bråket, men jeg bestemte meg for å ta min økt for partiet i valgkampen.

I perioden etter så det ut som om at støvet holdt på å legge seg litt og jeg ble med i valgkampen så mye som jeg hadde anledning til. Jeg jobber på plattform så jeg er borte fra Ørlandet i perioder. Det var kjempeartig å stå på stand, møte folk og høre hva som betyr mest for de i hverdagen. Når jeg ble stemt inn som varamedlem til kommunestyret så var lysten stor til å bli med inn og bidra via partigruppa og kanskje i en komite eller et utvalg dersom jeg fikk plass der.

Samarbeidsavtalen med SP var viktig og riktig. Det største partiet i avtalen fikk ordføreren og vi som hadde fått halvert oppslutning måtte si oss godt fornøyd med å komme i posisjon samt å få varaordføreren. Når jeg gikk hjem fra valgnatta var stemningen god, men det gikk ikke mange dagene før ryktene begynte å gå om at noen jobbet videre med tilbudet fra AP.

Uka etter valget møttes alle faste og vararepresentanter i Høyre for et første gruppemøte der blant annet skulle gå gjennom avtalen med SP. Det var satt av god tid i møtet og det var gode diskusjoner rundt bordet.  Samtlige faste og vararepresentanter var enige om at dette var en avtale vi var fornøyd med og som vi skulle stå ved. I møtet ble tilbudet fra AP diskutert, men det var en klar enighet rundt bordet om at dette ikke var noen god løsning på sikt. SP var en foretrukken partner politisk.  Det ble gjort et enstemmig vedtak i gruppa om å stå ved avtalen som var signert.. Inntrykket mitt etter møtet var at dette skulle gå veien og at vi kunne se frem mot fire nye år med borgerlig samarbeid.

Det gjorde det ikke, avtalen ble brutt og nå forsøkes det å fordele skyld over på andre.  Når en fikk spørsmål om en hadde tenkt å stå ved avtalen så hadde det vært så enkelt bare å svare; «Ja, selvfølgelig står vi ved avtalen!!» Jeg skjønner at SP ble skeptisk når de ikke fikk klart svar all den tid ryktene gikk på bygda.

En skal stå ved sine avtaler og jobbe for å holde de. Hvis prosessen ser ut til å gå galt avsted må en ta ansvar slik at ting på rett spor igjen.  Jeg mener at kommunestyregruppa i Ørland Høyre ikke tatt sitt ansvar for å holde avtalen. Dette tar jeg tar sterk avstand fra, og synes dette er såpass alvorlig at jeg ikke kan stille meg bak utfallet i denne saken. Konsekvensen av dette er at jeg har meldt meg ut av Høyre.

Nå er jeg et stykke ned på varalista, så det blir nok ikke mange møter jeg trenger å stille på. Men i fall jeg blir innkalt til møter i kommunestyret, eller mot formodning blir tildelt en plass i et utvalg eller komité vil jeg selvfølgelig stille og gjøre min innsats for felleskapet i Nye Ørland Kommune. Jeg vil ha høyrepolitikk som underlag, men stille som uavhengig representant.

Mvh

Lars Arne Raanes

7.vara til kommunestyret, tidligere Ørland Høyre

Fosna-Folket har gitt Høyres ordfører Tom Myrvold anledning til å imøtegå påstanden om avtalebrudd. Han viser til tidligere uttalelser om hendelsesforløpet. Ifølge Myrvold hadde Høyre ingen intensjoner om å bryte avtalen før kommunestyremøtet sist torsdag. Senterpartiet anså avtalen med Høyre som brutt da Høyres Melhuus i et gruppemøte sa han ville stemme for Myrvold som ordfører. Myrvold påpeker at han selv og resten av Høyre-gruppa på det tidspunktet ikke hadde sagt at de skulle bryte avtalen med Sp. Myrvold mener det var Sp som først brøt avtalen da de deretter tilbydde Ap ordføreren.