Debatt

«Vær så snill og ta hensyn til de dere møter!»

Roy Georg Ophaug skriver i dette leserinnlegget at han ønsker at flere demper lysene når de møter scootere og motorsykler i trafikken.

Roy Georg Ophaug skriver i dette leserinnlegget at han ønsker at flere demper lysene når de møter andre på veien.   Foto: Terje Dybvik

Debatt

Uforsiktige bilførere tar ikke hensyn til scootere og motorsyklister

Jeg opplever mange ganger at biler ikke tar hensyn til de de møter på scooter eller motorsykkel når det er mørkt ute.

Bilister kjører med fjernlys og demper dem ikke, selv om de blender. Det er svært irriterende at mange ikke demper lysene selv om jeg blinker med mine for å minne dem på at de kan dempe sine.

Det er frekt ikke å ta hensyn til andre i trafikken. Det fører også til farlige situasjoner. Jeg kolliderte nesten med en bil tidligere i høst fordi jeg ble helt blendet av langlysene.

Vær så snill og ta hensyn til de dere møter i trafikken ved å dempe lysene! Også om de kjører scooter.

Roy Georg Ophaug