«De fleste av dere har nok fått med dere at Ørland Senterparti ble sviktet av Ørland Høyre»

Styret i Ørland Senterparti skriver i dette leserinnlegget at de ble sviktet av Ørland Høyre, tross en signert avtale.

Det var god stemning på Senterpartiets valgvake i Brekstad valgnatta. Styret i lokallaget skriver i dette leserinnlegget at partiet er blit sviktet av Ørland Høyre.  Foto: Ina Marie Holseth

Debatt

Det er din tillit vi skal vise oss verdig!

 Ørland Senterparti vil takke alle våre innbyggere og velgere for stemmer og godt engasjement.

Vi har lagt et spennende valg bak oss. Ørland Senterparti sto frem som en samlende og troverdig gjeng. Flere kulturer med mye til felles og noe ulikt, har stått side om side i valgkampen. Vi har blitt et sammensveiset lag med dyktige og dedikerte politikere. Ulik i alder, bakgrunn og bosted i den nye kommunen, med felles mål for framtida.

Ørland Senterparti ønsket å ta posisjon i vår nye kommune. Det innebar å gå i samhandling med andre politiske partier da ingen av partiene er store nok til å styre alene. Ørland Arbeiderparti ville ikke samarbeide med Ørland Senterparti, men det ville Ørland Høyre. Det ble skrevet en avtale valgkvelden med underskrift fra alle valgte kommunestyrerepresentantene i Ørland Senterparti og Ørland Høyre.

De fleste av dere har nok fått med dere at Ørland Senterparti ble sviktet av Ørland Høyre. Hva vi tenker og mener om det skal vi la ligge her.

Vår ordførerkandidat Finn Olav er en inkluderende og sjenerøs leder som spiller på lag med de rundt seg for å få til gode løsninger. Han stiller opp for felleskapet og er en samlende leder. Vi er stolt av å ha Finn Olav som leder.

Ørland Senterparti har oppnådd mye, og med fokus på egen politikk har dette gitt oss troverdighet. Vi skal jobbe videre med vår politikk og vi skal brette opp armene og jobbe for dere flotte innbyggere i kommunen vår.

Fremtiden i Nye Ørland kommune bygger vi SAMMEN. Sammen lykkes vi hvis alle gjør sitt aller beste. Vi – politikere som er valgt av deg, har både plikt og ansvar for å opptre med tillit og respekt for våre innbyggere. Ørland Senterparti vil at vår kommune skal være en god plass å bo for alle folk.

Styret i Ørland Senterparti