«Dere kan ikke si at dere er overrasket over den nye utsikten over Fosen»

«Vi fikk helt fra starten av gode dataanimasjoner over hvordan det vil bli. Så dette visste vi.» Det skriver blant annet Øyvind Næss i Ørland SV i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Leser med stor interesse leserundersøkelsen til Fosna-folket om vindkraft og vindturbiner. Det er rørende å lese om politikerne som er overrasket over at motstanden øker nå som vindturbinene, og veiene, blir satt opp og blir synlige i terrenget. 

Til dere vil jeg si; nå er det for seint.

Det er lett for dere nå, å stå her nå å si at jeg angrer, og å være etterpåklok. Dere kan ikke stå her nå å si at dere er overrasket over den nye utsikten over Fosen. Vi fikk helt fra starten av gode dataanimasjoner over hvordan det vil bli. Så dette visste vi. 

Det er årsaken til at Ørland SV hele tiden har vært mot vindkraft på land

Vi visste og at disse anleggsområdene kom til å få store konsekvenser for dyreliv og naturmangfold. Selv om mange av disse konsekvensene må vi vente noen år for å se. 

Vi er jo ikke ferdig med utbyggingen enda, vi venter på en høyspentlinje som skal gå i en 50 meter brei trasé og dele Fosenhalvøya i 2, og som skal ende i Sunnfjord. 

Det var årsaken til at Ørland SV hele tiden har vært mot vindkraft på land.

Da skal Ørland SV gi dere en sjanse til å hindre nok en utbygging som vil ødlegge enda mer av vårt marine miljø og naturmangfold. Vær med oss og stem mot utbygging av vårt nære kystområde, bl.a. Asenfjorden. Vær med å hindre nok en naturødeleggelse. La oss høre på fiskarlag og lokale fiskere. Vær med å stem for lukka utslippsfrie oppdrettsanlegg. 

Vær med oss å verne all matjord mot utbygging, la oss bruke alle de industriområder vi har bygd ut i nye Ørland kommune. Stem for å støtte bondeorganisasjonene om å ikke bruke mer matjord på Brekstad vestre.

Ørland kommune har erklært klimakrise, nå må konkrete tiltak på plass snarest. 

Øyvind Næss
Ørland SV, fremtid ikke forurensing