Debatt

«Kommunelista feide inn på arenaen som et friskt pust»

Harald Fagervold i Pensjonistpartiet har skrevet dette leserinnlegget etter høstens kommunevalg.

Harald Fagervold i Pensjonistpartiet.  Foto: Audun Fegran Kopperud

Debatt

Valget i Indre Fosen - en analyse. 

Pensjonistpartiet mer enn doblet seg. 

Kommunelista feide inn på arenaen som et friskt pust. 

Og når noen går fram, tar de fra  andre. 

Og hvorfor stemmer så mange på ei ny liste ( Kommunelista)? 

La oss se på det:

De stemte slik fordi at de mente at Videregående skole bør ligge i kommunens administrasjonssentrum. 

De mente at legevakta også bør ligge der. 

De protesterte på at de aller fleste partiene hadde leksværing på topp på lista si. 

De mente at i kommunesammenslåingen hadde Leksvik kommet bedre ut en Rissa, til tross for folketallet. 

De protesterte mot at kommunen skal bruke minst 38 mill på Videregående i Vanvikan. 

De mente at den økonomiske  tilstanden i kommunen er dårlig. 

De mente at det investeres for mye og for fort. 

De mente at Sjølyst ikke bør rives. 

Og de mener at det er nok med ett rådhus. 

Alt dette, og noe til, førte til at de gikk til en av listene som har lovt å gjøre noe med dette: Kommunelista. 

Og det førte til at noen parti ble halvert. 

Dette er slik demokratiet skal fungere. 

PP gleder seg til neste valg! 

Pensjonistpartiet i Indre Fosen 

Harald Fagervold 

Med nesten 5 i kommunestyret 

(manglet bare fem stemmer!)