«Vi blir samtidsvitner for hvordan livet har artet seg som bjugninger, ørlendinger, roansbygg og åfjordinger»

«For en god del vil det nok sitte langt inne å ikke lenger kalle seg bjugning og roansbygg når de nye kommunegrensene blir en realitet», skriver redaksjonssjef Terje Dybvik i denne kommentarartikkelen.

Illustrasjonsbilde fra Sumstad i Roan.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Etter lokalvalget er det mange nye lokalpolitikere som skal inn i styre og stell i Fosen. Det er mye å sette seg inn for disse «ferskingene». Samtidig er det flere veteraner som går på nye fire år som folkevalgt.

Fire av Fosen-kommunene, Ørland, Bjugn, Roan og Åfjord, skal som kjent bli til to ved kommende nyttår. Det er en ekstraordinær situasjon man har i disse kommunene nå. For de gamle kommunestyrene skal betjene befolkningen i den nåværende kommune-strukturen, fram til de nye kommunene er en realitet.

Det blir altså dobbelt opp ut 2019. De fire gamle kommunestyrene blir vel nærmest som forretningsministerium å regne, da de har en begrenset autoritet i forhold til blant annet pengebruken. Naturlig nok.

Samtidig er det ei historisk tid for alle innbyggerne i disse fire fortsatt eksisterende kommunene, som snart er en saga blott slik de kjennes i dag. Vi som lever her og nå, blir samtidsvitner for hvordan livet har artet seg som bjugninger, ørlendinger, roansbygg og åfjordinger med dagens kommunegrenser.

For en god del vil det nok sitte langt inne å ikke lenger kalle seg bjugning og roansbygg når de nye kommunegrensene blir en realitet.

Terje Dybvik
Redaksjonssjef