Debatt

«Miljøet er nå samlet og barna har noen å se opp til»

Tom Christiansen, leder i håndballgruppen i Ørland ballklubb, oppsummerer ett år med Ørland arena.

  Foto: Kåre Petter Sundet

Debatt

Ørland kommune har nå hatt Ørland Sparebank arena i drift i ett år. Tidvis får vi presentert på sosiale medier eller i lokale medier at hallen ikke har levert de forventede driftsinntekter og at dette er en potensiell katastrofe for kommunens økonomi. Jeg skal i dette innlegget ikke gå inn på politikk eller den politiske diskusjonen som lå til grunn for arenaen eller for fremtidige budsjetter. Som leder av håndballgruppen i ØBK, skal jeg ganske enkelt gjøre rede for hvilke erfaringer vi som håndballgruppe nå har etter et års drift.  

Før Ørland Sparebank Arena ble bygd, hadde klubben bare en håndballbane tilgjengelig i Ørlandshallen. Klubben hadde ikke nok halltid til alle lag. Alle barn fra seks til åtte år trente derfor i gymsalen på kommunens ulike skoler. Dette førte selvfølgelig til et splittet miljø hvor barna ikke hadde eldre spillere som rollemodeller.

I dag har ØBK håndball tilgang til tre spilleflater. Halltiden per lag er økt og også barn seks til åtte år trener i arenaen. Miljøet er nå samlet, og barna har noen å se opp til. Et samlet miljø gir håndballgruppen også mulighet til å drive mer systematisk trenerveiledning. Dette er noe som er viktig med hensyn til kompetanseutvikling og aktiv skadeforebygging.

Så hva annet har vi erfart gjennom et godt håndballår?

Arenaen har satt Ørland på håndballkartet i det som kalles region Nord. Høydepunktet var i april i år hvor det ble arrangert et sluttspill for jenter og gutter i 14-års alderen.  48 tilreisende lag deltok, med representasjon fra Mo i Rana i nord og Volda i sør.  100 kamper ble spilt i løpet av denne helgen. Nærhet til skolene som brukes til overnatting gjør at vi kan avvikle store arrangement ikke bare effektivt og kompakt, men også miljøvennlig og kostnadseffektivt. Mange foreldre og tilskuere overnattet på hotell og andre overnattingssteder i bygda. Omtrent 1000 tilreisende sørget for god omsetning hos det lokale næringsliv, men også et kjærkomment overskudd i klubbkassa. Dette overskuddet gjør at ØBK håndball kan holde treningsavgifter på et lavt nivå, og fortsette med å gi barn, unge og voksne et godt idrettslig tilbud.

ØBK fotball har også de samme gode erfaringene med å bruke arenaens fasiliteter gjennom Ørland Sparebank fotballcup.

Rent sportslig ser vi også at økt halltid har gitt resultater. ØBK håndball hevdet seg bra i årets reisecup i Kristiansund. Av åtte finaler, deltok ØBK i fem av de. Vi gikk av med seieren i tre av finalene. Vi har også hatt tre lag som har vært avdelingsvinnere i serien dette året. Håndballgruppens eldste, påstår at vi aldri har hatt så gode resultater. Styret i håndballgruppen er overbevist om at dette gode resultatet skyldes arenaen og flere spilleflater. Som klubb er vi ikke spesielt opptatt av å vinne, men det å prestere sammen som lag, gir en god mestringsfølelse. Å føle mestring er viktig for alle mennesker, og også våre barn og unge.

Arenaen har også gitt god effekt ved at turn har fått en basishall. Dette har gitt en god satsning for turnmiljøet med blant annet ansettelse av trener og daglig leder. Vi har fått flere idretter ved et godt klatremiljø og oppstart av innebandy er under arbeid. Det å få et bredere idretts og aktivitetstilbud er positivt og noe vi ØBK håndball ønsker velkommen. Allsidighet er bra for å unngå idretts- og belastningsskader.    

For fremtiden er flere arrangementer under planlegging i Ørland Sparebank Arena. Dette er arrangementer som vil sette Ørland mer på kartet, bidrar til økt omsetning i kommunen og skaper liv og røre.

Kommunen har vært aktiv og fremoverlent med å få til bolyst i kommunen. For oss i håndball er det åpenbart at dette virker i positiv retning. Det er en bra glød innen frivillig arbeid i håndballgruppa og barn og unge koser seg på trening i en flott hall.

Takk til kommunen, våre politikere og lokalt næringsliv som støttet opp om Ørland Sparebank Arena.

Tom Christiansen

Leder ØBK håndballgruppen