Debatt

«Vi vil ha vekst, nyskaping og utvikling i alle deler av kommunen»

Senterpartiets Hanne Høysæter har skrevet dette leserinnlegget i valgkampinnspurten.

Senterpartiet på stand. Fra venstre: Laila Lund, Bjørn Henrik Solbue, Jan Inge Standahl og Hanne Høysæther.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Senterpartiet vil at Ørland skal være en god plass å bo for folk i alle aldre, uansett bakgrunn. Vi ønsker økt fokus på psykisk helse blant barn og unge med styrking av helsesykepleiertilbudet i skolene.

En av mine hjertesaker som politiker er å få til ett MATLØFT med økt satsing på kost og ernæring i kommunes enheter. Vårt ønske om å få til gode, varierte og næringsrike måltider har blitt godt mottatt og er ett av Senterpartiets satsingsområder.

Vi vil ha vekst, nyskaping og utvikling i alle deler av kommunen. Ørland kommune skal være en offensiv næringskommune som skaper nye arbeidsplasser. Like viktig er det å ta vare på de bedriftene vi allerede har. Landbruket er en av kommunens største næringer og Ørland Senterparti ønsker å legge til rette for et aktiv landbruk i hele kommunen. Vi kommer til å kjempe for å beholde grøftetilskuddet og at lokal mat velges når dette er et alternativer i de kommunale enhetene.

Alt dette skal vi jobbe for å få til under ledelse av vår ordførerkandidat Finn Olav Odde. Min erfaring er at vår kandidat er en inkluderende og sjenerøs leder som ønsker å spille på lag med de rundt seg for å få til gode løsninger. Han stiller opp for felleskapet og det faller naturlig for han å engasjere seg også i saker som andre bringer på banen. Dette har vært inspirerende i min første periode som politiker. Jeg er helt sikker på at Finn Olav Odde vil være en samlende ordfører i vårt videre arbeid med nye Ørland.

Senterpartiet har oppnådd mye og med fokus på egen politikk har dette gitt oss troverdighet. Ørland Senterparti vil vinne valget fordi vi har det beste laget og de beste løsningene for våre innbyggere.

Hanne Høysæter

5.kandidat Ørland Senterparti