«Skittent spill fra Arbeiderpartiet viser behovet for utlufting på fylkeshuset»

Høyres fylkesordførerkandidat Pål Sæther Eiden svarer på Aps Kirsti Leirtrøs innlegg.

Pål Sæther Eiden (H).  Foto: privat

Debatt

Gjennom sommeren har Tore Sandvik og AP spredd usannheter om Høyre fremfor å snakke om egen politikk. Nå følger stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø opp i stil. Påstanden om at Høyre krever kutt i den videregående skolen på 75 millioner kroner er naturligvis ikke sann.

Høyres satsing på vei og kollektiv kan finansieres med blant annet effektivisering i administrasjonen og økende skatteinngang og ikke med kutt i skolen. Det er ingen unnskyldning for manglende satsing på trygge veier at man vil verne om byråkratiet. På Fosen har en virkelig fått sett at det er behov for å satse mer på vei de siste månedene. Jeg tenker da på raset i Åfjord og grunnforholdene på veien mellom Leksvik og Vanvikan. Tenker Leirtrø at en ikke skal ordne disse strekningene?

Skole er viktig for Høyre. De videregående skolene i Trøndelag har romslig økonomi. I fjor ble over hundre millioner kroner bevilget til skolene ubrukt. Bedre skoler krever andre tiltak enn penger. For eksempel en større grad av spesialisering på fag hvor skolene og deres lokalmiljø har behov og forutsetninger. Såkalte profilskoler. Flyfag til Fosen videregående skole er et eksempel på det.

De økte skatteinntektene og midlene vi frigjør ved å effektivisere administrasjonen bør brukes til å ta igjen litt av det økende forfallet på fylkesveiene og for å stoppe Arbeiderpartiets kutt i det fremtidige kollektivtilbudet i distriktene.

Jeg mistenker at Sandvik har blitt inspirert av Trump når han sprer usannheter og halvsannheter om andre partier for å skape splittelse mellom Høyre og Senterpartiet for å få oppmerksomheten bort fra egen politikk.

Pål Sæther Eiden

Høyres fylkesordførerkandidat