Debatt

«Ser vi Soria Moria midt i drakampen?»

Ørland-ordfører og ordførerkandidat for Ørland Høyre, Tom Myrvold, maner i dette innlegget til samhold i nye Ørland kommune.

Tom Myrvold (H).  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Skal vi bygge nye Ørland eller skal vi krangle om hvem som skal ha kontorplass i Botngård eller på Brekstad? Det er tidvis frustrerende å vite hvilke fantastiske muligheter den nye kommunen har, og samtidig se hvor lite tid vi reelt har arbeidet med det i lokalpolitikken.

Og med det forandret det politiske klimaet seg på veien. Måten vi snakket om andre mennesker på forandret seg. Det er bare å innrømme det, først som sist. Vi er i ferd med å miste noen grunnleggende verdier på veien; som vennlighet, raushet og tillit. Om dette er spesielle verdier for vår kommune, vet jeg ikke, men jeg er overbevist om at det er limet i de verdiene som holder et samfunn sammen. Vi må begynne å tenke godt om hverandre, folkens!

Begge kommuner har investert langt over normalen i variert boligutvikling, kultur- og idrettstilbud, friluftsområder, tilrettelegging for næringsliv, skole- og helseinfrastruktur.

Hvorfor har vi gjort dette? Jo, fordi vi må. Den største utfordringen er nemlig ikke å få folk til å komme. Utfordringen er å få folk til å bli. Skal vi vinne sjelene må vi tilby et arbeids- og livstilbud for voksne, barn og unge som er bedre enn det størrelsen på vår kommune tilsier. Og skal vi lykkes med dette må vi utvikle alle de sidene ved nye Ørland hvor vi har naturlige forutsetninger for å skape noe unikt.

Moderne mennesker har høye krav til levestandard. De ønsker moderne skoler, barnehager, kultur- og idrettstilbud for sine barn. Moderne mennesker verdsetter miljø og bærekraft. Nye Ørland er heldigvis en av Trøndelags rikeste jordbruksbygder vel tilrettelagt for gårdsturisme og lokalmatproduksjon. Moderne mennesker setter pris på spektakulære friluftsområder. Det har vi i mangfold. La oss utvikle alt dette til å bli juveler for å bygge lokal identitet og livskvalitet!

Ørlendinger og Bjugninger har en felles historie, en felles plassering på Norgeskartet, et felles arbeidsmarked. Slik har det vært i 1000 år. Alt ligger til rette for at vi skal kunne bygge en felles identitet, en felles kultur og sammen utnytte våre eventyrlig naturgitte forutsetninger. Men til tross for dette har alt for mange av våre prioriteringer handlet om å konkurrere med hverandre. Mens Ørlendinger og Bjugninger har ført en uendelig nabokrangel, har kommunene og regionene rundt oss kunnet lene seg tilbake og fornøyd høste av mulighetene som vi ikke rakk å ha fokus på. Fordi våre hoder var begravd i grendestrid.

Nok sier jeg! Vi skylder våre innbyggere å ha fokus på våre muligheter. For mulighetene er enorme, bare vi evner å gripe dem sammen. Vi må gjerne fortsette å dyrke grendekonkurransen i bygderevyer, i lystige lag og som en kraft som driver oss til å prestere bedre. Men vi må ikke gå inn i en felles framtid og la dette suge energien fra kampen om å bli en suksess på Norgeskartet. Bordet er dekket for Ørland og Bjugn. Nye Ørland kommune. La oss sette oss ned å høste sammen, fremfor å fortsette å kjekle om hvem som får forsyne seg først.

Godt valg!

Tom Myrvold (H)

Ordfører i Ørland

Ordførerkandidat for Ørland Høyre