Debatt

«Nye Ørland ligger an til å bli kommunen i Norge med høyest lånegjeld per innbygger»

Ørland Venstres Christer Eik har skrevet dette leserinnlegget i valgkampinnspurten.

Ørland og Bjugn blir én kommune fra 1. januar 2020.  Foto: Montasje

Debatt

Det er valgkamp, og det loves gull og grønne skoger. Samtidig har opptakene av nye lån i Ørland og Bjugn fortsatt ufortrødent. Faglige advarsler og formaninger om måtehold har blitt ignorert. Nye Ørland ligger an til å bli kommunen i Norge med høyest lånegjeld per innbygger.

Jeg kan ha sansen for mange av tiltakene som nå skal finansieres med ytterligere låneopptak, det er ikke det. Men som det heter; «the road to hell is paved with good intentions». Jeg frykter at kommunestyret i nye Ørland de neste 4 årene vil bruke mye tid på å krangle om hvordan regninga skal gjøres opp.

Jeg stiller til valg i år for første gang, på listen til Ørland Venstre. Venstre her ute er brennende opptatt av miljø-og naturvern. Vi er samtidig for en offensiv næringspolitikk. En må klare å ivareta klima- og naturhensyn uten å ødelegge grunnlaget for det vi skal leve av etter oljen. Politikk og næringsliv må sammen finne gode løsninger. Venstre er opptatt av klimaløsninger. Venstre er også opptatt av at private barnehager må få anerkjennelse for den viktige jobben de gjør uten å møte anklager om å være «velferdsprofitører». Jeg har unger i en liten privat steinerbarnehage på Brekstad, den leverer kvalitet og innhold som tåler sammenligning med hvilken som helst offentlig barnehage. Har aldri hørt et ord om profitt, de er opptatt av ungene. Ørland Venstre er som Venstre sentralt opptatt av skole og oppvekst. Ungene er framtida for nye Ørland, og de bør ikke ta støyten for at kommunen nå skal betale på veldig store lån.

Ørland Venstre er mot eiendomsskatt. Det er en usosial skatt som rammer mange som har lite fra før. Jeg håper i det lengste at eiendomsskatt kan unngås. Det gjenstår å se om det nye kommunestyret har såpass økonomisk handlingsrom i neste periode at det faktisk kan velge.

Kan ikke love gull og grønne skoger, men kommer jeg inn i det nye kommunestyret vil jeg kjempe for klimatiltak, naturvern, å skape nye arbeidsplasser og for de som er framtida! Venstre trenger din stemme! Godt valg! Bruk stemmeretten din!

Christer Eik, 

Andreplass på lista til Ørland Venstre