Debatt

«Morgengaven fra MDG-Ørland til Bjugn»

«Morgengaven fra MDG-Ørland til Bjugn», innleder Dag Balavoine (MDG) og Frode Lund (MDG) i dette leserinnlegget.

Miljøpartiets ordførerkandidat i nye Ørland kommune, Dag Francois Balavoine. 

Debatt

Det er bestemt at våre to flotte kommuner skal slås seg sammen til en enhet,- et partnerskap, et samboerskap, - et ekteskap. Sikkert mange gode grunner til det. I et ekteskap vanker det en morgengave på bryllupsdagen. Her kommer det MDG- Ørlands forslag til morgengave:

Næringslivet i Bjugn har hatt en sats på arbeidsgiveravgift på 6,4 % på arbeid utført i Bjugn, mens Ørland har hatt 10,6%. En forskjell på 4,2%.

Ved en sammenslåing vil det i verste fall bli benyttet høyeste sats for nye Ørland.  Regner vi litt på hva dette vil koste næringslivet i gamle Bjugn kommune, ser det slik ut: Med utgangspunkt i en gjennomsnittlig inntekt på 400000 i året, utgjør 4,2% 16800 kroner i året pr. ansatt. For en bedrift med 20 ansatte utgjør dette 336000 kroner i året. Hvis vi stipulerer antall årsverk produsert i hele kommunen til 1000, utgjør dette hele 16,8 millioner kroner i året. Dette er fordeler bedrifter i Bjugn kan miste etter sammenslåingen av våre to kommuner.

Men om dette er det i dag en øredøvende taushet!

Vi vet at mange av nyetableringene i Bjugn ble etablert på grunn av den gunstige arbeidsgiveravgiften. Dersom avgifts-fordelene som Bjugn kommune har i dag ikke blir videreført ser vi for oss at flere bedrifter i det gamle Bjugn kommune blir nødt til å legge ned på grunn av det økte avgiftsnivået. Vi i MDG - Ørland er svært opptatt av en god bygdeutvikling og har med i vårt program at vi vil jobbe for at det fortsatt skal være differensiert arbeidsgiveravgift på det samme nivået som før.

Da kan det bli nye soner i hele nye Ørland, slik at bedrifter i utkantene av kommunen får lavere avgift enn de som holder til i sentrum.

Dag Balavoine, 1. kandidat MDG Ørland     

Frode Lund, 2. kandidat MDG Ørland