Debatt

«Med god økonomisk styring de siste årene har Bjugn Kommune kommet seg ut av Robek-lista»

«Stø kurs med Arbeiderpartiet og Ogne Undertun», skriver Aps Gunnhild Tettli i dette leserinnlegget.

Gunnhild Tettli (Ap).  Foto: Terje Dybvik

Debatt

28. februar 2018 slo arbeiderpartiene i Ørland og Bjugn seg sammen. Da hadde vi allerede hatt god dialog i seks måneder. Vi var det første partiet som slo oss sammen. Siden sammenslåingen har partiet jobbet godt og samlet. Sammenslåingen skjedde smertefritt, uten store diskusjoner. Nytt felles styre ble valgt og arbeidet med nominasjon- og programprosess ble startet. Også nominasjonen foregikk uten konflikter. Dette har gjort at partiet har hatt ro til å bygge et godt lag og til å lage god politikk vi mener vil fungere. Vi har hatt god tid til å lytte til våre innbyggere og la deres innspill og ønsker, danne grunnlaget for politikken vår.

Arbeiderpartiets liste består av dyktige og engasjerte medlemmer fra hele den nye kommunen. Vi er like mange kvinner som menn. Vår yngste kandidat blir 18 i høst, vår eldste er 77. Slik vil vi sikre et mangfold blant de folkevalgte. Vi er alle innstilt på å gjøre en god jobb og vil bidra til å utvikle kommunen.

For fire år siden gikk Arbeiderpartiet i Bjugn til valg på eiendomsskatt og fikk utrolige 40 % oppslutning. Men ordfører Ogne Undertun ga også et løfte om at eiendomsskatten skulle fjernes når kommunen var ute av Robek-lista.

Dette løftet har blitt holdt!

Med god økonomisk styring de siste årene har Bjugn Kommune kommet seg ut av Robek-lista og kuttet ut eiendomsskatten.

I tillegg lovte Arbeiderpartiet i Bjugn å bygge ny skole, kunstgressbane og rundkjøring i Haugenkrysset. Bygging av skolen er godt i gang og rundkjøring er endelig ferdig slik at alle kan ferdes trygt. Arbeiderpartiet har også vedtatt å erstatte Lyngrabben barnehage som for lengst har gått ut på dato.

Alt dette har vært gode og viktige investeringer som kommer våre innbyggerne til gode. Det er også verdt å bemerke at alle investeringene som er gjort av Arbeiderpartiet både i Ørland og i Bjugn har vært felles. Vi har stått samlet bak dette.

Arbeiderpartiet har de siste fire årene vist ansvarlighet og god økonomisk styring. Ordfører Ogne Undertun har styrt kommunen med stødig hånd. Dette vil vi fortsette med i den nye kommunen. Med ro i partiet, dyktige og engasjerte listekandidater og Ogne Undertun som lagkaptein har nye Ørland Kommune alle muligheter til å lykkes. Stem derfor Ørland Arbeiderparti.

Godt valg!

Gunnhild Tettli, leder for Ørland Arbeiderparti